Absolutes türkçesi Absolutes nedir

Absolutes ingilizcede ne demek, Absolutes nerede nasıl kullanılır?

Absolute abundance : Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı. Mutlak bolluk. Salt bolluk.

Absolute acceptance : Şartsız kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Koşulsuz kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Salt adres. Mutlak adres. Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.

Absolute advantage : Mutlak avantaj. Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Toplam avantaj. Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Tam üstünlük. Mutlak üstünlük.

Absolute alcohol : Absolüt alkol. Susuz alkol. Saf ispirto. Mutlak alkol. İçinde hiç su bulunmayan arı etanol. Saf alkol. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yüzde 9 9’luk alkol, absolüt alkol, saf alkol. Salt alkol. Arı alkol.

Absolute age : Mutlak yaş. Bir kayacın ya da bir katmanın yıl ve sayıyla belirtilen yaşı. Kesin yaş. Salt yaş.

Absolute assignment : Hakkın devir ve temliki. Değiştirilemez veya iptal edilemez çek. Alacağın devir ve temliki.

 

Absolute agonist : Tam agonist. İlaç almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre, etkinliğin ölçüsü olarak kabul edilen intrinsik etkinliğinin birim olarak kabul edildiği en etkin ilaç.

Absolute chronology : Mutlak kronoloji. Salt çağbilimi. Yerbilim oluşlarının yıllarla bekletilmesi.

İngilizce Absolutes Türkçe anlamı, Absolutes eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolutes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flattest : Kısık. Gazı kaçmış. En düz. Düz. Durgun. Tatsız. Boş. Boğuk. Boşalmış (aku, pil vb.). Yassı.

Complement : Bilgisayar, gramer, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tamlık. Tamamlayıcı. Tümlemek. Mürettebat. Bütünleyici şey. Kompleman. Tamamlayıcı şey. Tamamlamak. Tamamlayıcı (şey).

Ay : Kabul oyu. Olumlu oy. Hep. Evet.

Absolute : Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Absolü. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Katışıksız. Müstakil. Saf.

Assuredly : Kesinlikle. Mutlaka. Elbette.

Clearest : Tiz. Aşikar. Belirgin. Takıntısız. Açık. Emin. Anlaşılır. Şeffaf. Bütün.

Unquestioning : Şüphesiz. Kesin. Kayıtsız şartsız.

 

Enormously : Çok büyük. Ölçülemez. Pek çok. Hudutsuz. Çok. Son derece. Aşırı derecede. Çokça.

Solely : Bir tek. Sadece. Yalnızca. Sırf. Münferiden. Ancak. Yalnız.

Purest : Namuslu. Arı. Saf. Teorik. Lekesiz. Temiz. Pak. Sade.

Absolutes synonyms : outright, by all manner of means, living, matrixes, extreme, to the core, extremest, extremer, pure, borderless, purely, infinite, determined, cosmic, verier, determinate, entires, cosmopolitans, conclusive, skin associatedlymphoid tissue, direct, leveled, infinites, total, utterly, illimitable, naked, mere, aye, and no mistake, full complement, merely, abyssal.

Absolutes zıt anlamlı kelimeler, Absolutes kelime anlamı

Relative : Bir olayın başka olaylarla ilişkili, bağlantılı ve onlara bağımlı olması niteliği. İlişkin. Bağıl. Göreceli. Özdeş türden başka bir şeyle karşılaştırılarak ölçülen ya da değerlendirilen (nicelik). Karşılaştırmalı. Bağlı. İlgi zamiri. Göreli. İzafi.

Absolutes antonyms : nonarbitrary.