Acceptance bill türkçesi Acceptance bill nedir

  • Muhatap tarafından onaylanmış poliçe.
  • Ödekde yazılı paranın ödeneceğinin imza ile açıklanması.
  • Kabul.
  • Ödenecek poliçe.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kabul senedi.
  • Ödek kabulü.

Acceptance bill ingilizcede ne demek, Acceptance bill nerede nasıl kullanılır?

Acceptance : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Akseptans. Alma. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması. bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması. Olurlama. Uygun olma. Kabul. Bir alan araştırmasında bilgi almak üzere başvurulan kişilerin araştırma amaçlarını benimseyerek araştırıcıyla işbirliği yapmaları durumu. [#onay Onaylama]. Teslim alma.

Bill : Senet. Denize uzanan kara parçası. Yasa tasarısı. İlan etmek. Fatura. Afişe etmek. Cetvel. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. krş. adi senet, tahvil. Dimdik.

Acceptance blank : Açık kabul. Ödeği gönderenin imzası olmadığı halde, ödeyicisince yapılan kabul.

Acceptance boundary : Onama sınırı. Kabul sınırı.

Acceptance by conduct : Yönetme ile kabul etmek. Bir sözleşmenin imzalamasına neden olan şartların karşılanması.

 

Acceptance credit : Kabul kredili ödeme. Akseptans kredisi. Satıcı tarafından düzenlenen ödeklerin kabul edilmeleri sağlanılmak amacıyla bankalarca açılan bir çeşit sayca. (çoğunlukla dış tecim işlerinde kullanılmaktadır.). Kabul saycası. Kabul kredisi.

İngilizce Acceptance bill Türkçe anlamı, Acceptance bill eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acceptance bill ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accepted : Bono üzerine vurulan kabul edilmiştir damgası. Kabul görmüş. Kabul edilen. Kabul edildi. Kabul edilmiş. Tanınan. Geçerliliği kabul edilmiş. Makbul.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Acknowledgements : Alındı. Teşekkür. İkrar. Tasdik. Alındılama. Tanıma. Kabul etme. Onay. Onaylama.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A error : A-hatası.

Accepting : Hoş görmek. Razı olmak. Karşılama. Kabul etme. Alış.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Acceptance : Olurlama. Onama. Akseptans. İcabet. Onaylama. Ödeğin taşıyanınca ilgilisine gösterilmesinde parasını önelinde ödemeği kabullendiğini ödek üstüne bir yazı yazmak suretiyle yapılan yüklenim. Kabul edilme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Uygun olma. Teslim alma.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Acceptances : Onama. Teslim alma. Kabul etme. Onaylama. Alma. Kabuller. Akseptans. Üstlenme.

Acceptance bill synonyms : acknowledgments, a posteriori criteria, a posteriori analysis, acknowledgment, acceptation, aalen estimator, abel blanchard model, acknowledgement, a posteriori probability, abadir test, a priori analysis, admission, acceptant, acception, a priori information, a priori theoretical criteria, acceptancy, a b model, acquiescing, acquiescence, a priori probability.