Account receivable türkçesi Account receivable nedir

  • Para alımı sayışımı.
  • Borçlular hesabı.
  • Genel olarak alacak kalıntısı veren sayışımlar.
  • Alacak hesabı.
  • Alacaklar hesabı.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Alacaklı sayışım.
  • Senetsiz alacak.
  • Alacak.
  • Satılan mal ve yapılan hizmetler karşılığı alınan paraları gösteren sayışım.

Account receivable ingilizcede ne demek, Account receivable nerede nasıl kullanılır?

Account : Rapor. Hesap. Düşünmek. Yarar. Hesap vermek. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği. Açıklama. Gözüyle bakmak. Pusula.

Receivable : Alacak. Alınabilir. Tahsil edilecek. Alınacak.

Account activity : Hesabın işleme sıklığı. Hesap aktivitesi. Hesap hareketi. Bir hesaptaki değişiklikler veya işlemler (bankada, vs.).

Account agreed upon : Üzerinde anlaşmaya varılmış hesap. Üç, altı, ayda ya da yılda bir alış veriş ettiği kişilere ilişkin sayışımların bankalarca çıkartılarak kendilerine verilmesi (bu sayışım karşı tarafça incelenir ve sonuçlarda beraberlik sağlanarak imzalanır ve bir tıpkısı düzenleyen bankaya geri verilir). Kesin sayışım.

 

Account analysis : Hesap analizi. Bir hesabın bakiyesini hesaplamak ve önceden gerçeklemiş olan işlemleri incelemek. Muhasebe analizi.

Account auditing : İşletme ve kurumların hesaplarının yasalar gereği maliye bakanlığınca denetlenmesi. Hesap denetimi.

İngilizce Account receivable Türkçe anlamı, Account receivable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Account receivable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Holding : Kira ile tutulmuş arazi. Arazi. Hisse. Karşı takımın bir oyuncusunun kımıldamasına engel olacak şekilde, bedenle yapılan abanma hareketi. Toprak kiralama. Yönetmeliğe aykırı olarak topun uzun bir süre oyuncunun ellerinde kalması. Arazi parçası. Karar. Edinç. Mal.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori probability : Öncül olasılık.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Accounts receivable : Alacaklı hesaplar. Alacak hesapları. Çeşitli alıcıların bir satıcıya olan ve bir yıl içinde tahsil edilmesi beklenen borçların toplamı. Alıcılar. Ticari alacaklar.

 

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Lien : Geçici haciz. Haciz. İhtiyati haciz. Bir rehin sözleşmesi olmaksızın alacaklıya, borçluya ait elinde bulunan mal veya değerli kağıtları alıkoyma ve satma yetkisi veren hak. borçlu hapis hakkı gerçekleşen mal ya da değerli kağıtlarını başka bir güvence göstererek alacaklıdan geri alabilir. Rehin hakkı. Hapis hakkı. İpotek hakkı. İpotek. Matlup.

Account receivable synonyms : debt owed to one, assets, a posteriori analysis, abc method, a priori information, credit, receivable, due, abel blanchard model, a priori analysis, abadir test, debt, a posteriori probability, debt receivable, money owed to one, chose in action, aalens linear regression model, a posteriori information, claim, a error.