Addictions türkçesi Addictions nedir

Addictions ingilizcede ne demek, Addictions nerede nasıl kullanılır?

Addiction to drugs : Alışkanlık haline gelen ilaç kullanımı. Zorunlu uyuşturucu kullanımı. Madde bağımlılığı.

Caffeine addiction : Kafein tiryakiliği.

Cocaine addiction : Kokain düşkünlüğü. Kokaine bağımlı olma durumu. Kokain bağımlılığı. Kokainsiz normal olarak hareket edememe.

Dope addiction : Uyuşturucu bağımlılığı.

Double hurdle rational addiction : Çift engelli akılcı alışkanlık.

Addictive drugs : Alışkanlık yapan uyuşturucular. Bağımlılık yapan madde. Alışkanlık yapıcı madde. Bağımlılık yapan maddeler. Bağımlılık yapan ilaç.

Addictive drug : Bağımlılık yapan ilaç. Bağımlılık yapan madde. Alışkanlık yapıcı madde.

Addiction : Hastalık. Alışma. Tutkunluk. Tiryakilik. İllet. Bağımlılık. Alışkanlık. Düşkünlük. Tutku.

Addictives : Bağımlılık yapan. Katkı-özdeği. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık yaratan. Tiryaki eden. Alışkanlık yapan. Katkı-gereci. Bağımlılık oluşturan.

Addicting : Alıştırmak. Bağımlılık yapmak. Alışmak. Tiryaki. Bağımlısı olmak. Bağımlı. Tiryaki olmak. Müptela. Düşkün. Meraklı.

İngilizce Addictions Türkçe anlamı, Addictions eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Addictions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Constituent : Kurucu. Öğe. Oluşturan. Kurucu öğe. Temsilci atayan kimse. Seçmen. Elemen. Bileşen. Bir örüntü içinde örgütlenmiş alt öğe. Oluşturan parçalardan her biri.

Afterthought : Sonradan akla gelen düşünce. Akla sonradan gelen fikir.

Familiarities : Ülfet. Bilme. Aşinalık. Yatkınlık. Laubalilik. Samimiyet. İyi bilme. Teklifsizlik. Hususiyet. Samimilik.

Annex : Müsadere etmek. Kasaba ya da köy gibi küçük yerleşme yerlerini oluşturan kom, oba adı da verilen uzak komşuluk birimlerinden her biri. bir yapıya sonradan eklenmek üzere yapılan ve anayapıya bağlı olması her kez gerekmeyen yardımcı bölüm. Katmak. İlave etmek. İlhak. Habersiz almak. Eklemek. Ek. İstila etmek. Ek bina.

Step up : Gücünü artırmak. Artırmak. Yükseltmek. Hızlanmak. Yaklaşmak. Hızlandırmak. Yürümek. (süreci) hızlandırmak. Çıkmak. Artmak.

Improver : Çırak. Yenilikçi. Düzelten kimse. Düzenleyici. Gönüllü çalışan kimse. Geliştirici. Reformcu. Düzeltici. Islahatçı.

Ambition : Büyük amaç (uzun zamandır güdülen). Bir şeyi elde etme tutkusu. İhtiras. Açgözlülük. Şiddetle istenen şey. Tamah. Hırs. Heves. İstek.

Wing : Sahne gerisi panosu. Zar biçiminde herhangi bir uzantı. böceklerin uçma organı. kuşlarda ve yarasalarda uçmaya yarayacak biçimde değişmiş olan yapılar. Gemilerin iç yanları, borda karşıtı. Hızlandırmak. Uçurmak. Kanat şeklinde uzamış bir yapı. baklagiller familyasına ait türlerin çiçek kısımlarından biri. 3.bazı meyve ya da tohumların rüzgarla dağılmasını sağlayan zarsı uzantı. 4.kemik üzerindeki kanat benzeri uzantı. Kanatlanmak. Ek bina. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kanadından vurmak (kuşu).

 

Ailments : Rahatsızlıklar. Rahatsızlık. Keyifsizlik.

Familiarising : Bilinen birşey yapmak. Tanınmasına sebep olmak. Bir şeyleri iyi bilinir hale getirmek. Yakınlaştırma. Tanıtmak. Tanınmış olmasına sebep olmak. Reklam yapmak (ayrıca familiarize). Alıştırmak.

Addictions synonyms : infirmity, ills, craving, bug, ill, component, inurement, familiarizations, dotages, disorder, add on, habits, illness, infirmities, inurements, illnesses, adversity, adjustments, craze, distempers, habituality, diseases, malady, ambitions, interdependence, distempered, decrepitude, distemper, annexe, bad blood, extension, dotage, familiarity.

Addictions zıt anlamlı kelimeler, Addictions kelime anlamı

Decrease : Azaltmak. Düşüş. Azalmak. İnişe geçmek. Küçültmek. Küçülmek. Eksiltme. Azalma. Eksilme. Eksilmek.

Subtraction : Eksilme. Çıkarma. Kesinti. Eksiltme. Çıkarma işlemi.