Familiarities türkçesi Familiarities nedir

Familiarities ingilizcede ne demek, Familiarities nerede nasıl kullanılır?

Familiarity : Bilme. Samimiyet. Samimilik. İçtenlik. Yatkınlık. Alışkanlık. Laubalilik. Ülfet. Teklifsizlik.

Familiarity breeds contempt : Yakın tanışıklık saygının yok olmasına sebep olur. Aşırı yakınlık saygısızlık doğurur. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Aşinalık küçümseme doğurur. Alışkanlık bıkkınlık yaratır. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir.

Overfamiliarity : Aşırı sıcakanlılık. Aşırı samimiyet. Aşırı yakınlık.

Unfamiliarity : İyi bilinmemenin bir sonucu olarak tuhaf veya sıradışı olma durumu. Yabancılık.

Familiarisation : İyi uyum sağlayan olma süreci. Reklamını yapma. Bir şeyi yaygın şekilde biliniyor hale getirme (ayrıca familiarization). Tanıtım. Birşeye alışma. Alışkanlık. Tanıtma. İlan etme. Halka duyurma. Tanıma.

Familiarize : (ortama vb) ısındırmak. Herkese tanıtmak. Alıştırmak. İlişki kurmak. Tanıtmak. Tanımak.

Familiarize oneself with : Bir şey hakkında bilgi edinmek.

Familiarization : Alıştırma. Alışkanlık. Tanıma. Tanıtma.

Familiarised : Alıştırılmış. Tanınan hale getirilmiş. Alışılmış. Alışmış. Olağan hale getirilmiş. İklime uyum sağlamış. Sıradanlaştırılmış (ayrıca familiarized).

 

Familiarized : İklime uyum sağlamış. Sıradanlaştırılmış (ayrıca familiarised). Alışmış. Olağan hale getirilmiş. Alışılmış. Tanınan hale getirilmiş. Alıştırılmış.

İngilizce Familiarities Türkçe anlamı, Familiarities eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Familiarities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Addictions : Tiryakilik. Düşkünlük. Alışma. Hastalık. İllet. Bağımlılık. Tutku.

Camaraderie : Dostluk. Yoldaşlık. Bir iş yerinde çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliği. Arkadaşlık. Ahenkli işbirliği durumu.

Peculiarity : Acayiplik. -e özgü olma. Alışılmamışlık. Tuhaflık. Özellik.

Levity : Patavatsızlık. Ciddiyetsizlik. Şakalaşma. Düşüncesizlik. Hafiflik. Sebatsızlık. Gülüşme. Hoppalık.

Habituation : Bir kimseyi bir şeye alıştırma eylemi. Ünsiyet. Bir ilacın tekrarlanarak kullanılması sonucunda oluşan psişik bağımlılık durumu. Alıştırma. İtiyat. Habituasyon. Tanıtma. Alışma.

Groove : Alışkanlık edinilmiş yaşam biçimi. Saban izi. Dalmak. Mükemmel şey. Adet. Çizgi. Harika şey. Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.

Bents : Kır. Eğilim. Bükük. Eğim. Azmetmek. Çimen. Çok istemek. Bükülmüş. Çimenlik.

Candour : Asıl fikrini söyleme. Doğruluk. Açıkyüreklilik. Tarafsızlık. Dürüstlük. Açık sözlülük. Açık kalplilik. İçtenlik.

Cognition : Farkında olma. İdrak. Gerçeğin insan düşüncesinde, toplumsal gelişim yasalarıyla koşullanmış, uygulamayla ayrılmaz biçimde bağlantılı olarak yansıması ve yeniden kurulması süreci. Algılama. Biliş. Kavrama. Kognisyon. Ittıla.

 

Familiarities synonyms : unceremoniousity, coziness, chumminess, freedoms, bent, unconventionality, cacheting, pertness, acquaintanceship, property, actualness, candidnesses, inclinations, familiarizations, proclivity, sauciness, habituality, closeness, proficiency, individualities, individualism, contiguity, affection, connexion, conciseness, knowing, warm heartedness, consuetude, characteristic, speciality, cosiness, informality, individuality.