Alevlenme noktası nedir, Alevlenme noktası ne demek

Alevlenme noktası; bir kimya terimidir.

Alevlenme noktası anlamı, tanımı:

Alevlenme : Sessizce sürmekte olan bir hastalığın belirtilerinin artması, eksaserbasyon. Alevlenmek işi.

Alev : Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama. Aşk ateşi. Kıvılcım. Sıcaklık. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule.

Nokta : Yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Sınır, derece, radde. Orta nokta. Nöbetçi, gözcü, bekçi.

Madde : Bir cismi oluşturan öge, öz. Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

 

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses). Geri aşamada. Küçük abdest. Yaşı daha az olan. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Değersiz, önemsiz.

Sıcaklık : Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik. Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.

Derece : Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Başarı gösterme. Denli, kadar. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Sıcaklıkölçer.

Parlama : Parlamak işi.

Diğer dillerde Alevlenme noktası anlamı nedir?

İngilizce'de Alevlenme noktası ne demek? : n. flash point

Almanca'da Alevlenme noktası : n. Flammpunkt