Alimentary canal türkçesi Alimentary canal nedir

  • Sindirim ile görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp şeklindeki yapı. sindirim borusu.
  • Sindirim kanalı.
  • Yemek borusu.
  • Sindirim aygıtı.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Hazım borusu.
  • Sindirim tüpü.
  • Sindirim borusu.
  • Sindirim işlevinin gerçekleştiği ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ve anüsle sonlanan yapı, kanalis alimentaryus.
  • Beslenme borusu.

Alimentary canal ingilizcede ne demek, Alimentary canal nerede nasıl kullanılır?

Alimentary : Sindirimsel. Beslenmeyle ilgili.

Canal : Suyolu. Ocak oluğu. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Ark. Kanal. İçinden sinir geçen yol. İçinden sıvı geçen yol. Yapay suyolu. Oyuk. İçinden damar geçen yol.

Alimentary glycosuria : Besinsel glikozüri. Karbonhidratça zengin bir beslenmeden sonra görülen normal bir glikozüri.

Alimentary migration : Alimental göç. Canlıların besin bulmak amacıyla çeşitli mevsimlerde bir bölgeden bir başka bölgeye göç etmeleri.

Alimentary toxic aleukia : Alimenter toksik alöki. Ata. Tamnidyum. Toksik lökopeni. Birçok küf türü tarafından üretilen mikotoksinlerin neden olduğu, deri yangısı, kusma, vücutta yaygın kanamalar ve lökopeniyle belirgin bir çeşit mantar zehirlenmesi, ata.

Alimentary tract : Sindirim bölgesi. Mide-bağırsak yolu. Sindirim kanalı. Sindirimin gerçekleştiği ve atıkların çıkartıldığı. Yiyeceklerin geçtiği sindirim sisteminin boru şeklindeki kanalı (ağızdan anüse kadar uzanır ve yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsağı kapsar). Sindirim sistemi veya kanalı. (anatomi terimi) sindirim borusu.

 

İngilizce Alimentary canal Türkçe anlamı, Alimentary canal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alimentary canal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Canalis alimentarius : Kanalis alimentaryus.

Esophagus : Özefagus. Meri. Boğaz. Özofagus. Yutak ile mide arasında kalan, içi çok tabakalı yassı epitelle astarlanmış, bağ dokusu, çizgili kas ve düz kaslarla çevrelenmiş, çok sayıda bez içeren, insanlarda yaklaşık 25 cm kadar olan sindirim kanalı kısmı. özofagus. Sindirim kanalının, yutakla mide arasında kalan kısmı, özefagus, ösefagus, özofagus. Ösefagus. Bkz.oesophagus. Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp. Yutak.

Gastrointestinal tract : Sindirim sisteminin sindirimin gerçekleştiği ve atıkların giderildiği yiyeceklerin geçtiği boru şeklindeki geçidi (farenks, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakları içerir ve ağızdan anüse kadar uzanır). Mide bağırsak kanalı. Mide-bağırsak kanal. (anatomi terimi) bağırsak yolu. Mide-bağırsak kanalı. Mide bağırsak yolu. Mide-bağırsak yolu. Gastrointestinal kanal. Sindirim yolu.

 

Weasand : Soluk borusu. Nefes borusu (eski kullanım). Gırtlak. Boğaz. Nefes borusu.

Food tube : Beslenme tüpü. Biberon.

Mess call : Karavana borusu.

Oesophagus : Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp. Yutakla mide arasındaki kassıl ve zarsıl boru biçimindeki organ, özofagus. Yutak. Özefagus. Meri. Özofagus. Yemekborusu. Yutak ile mide arasında kalan, içi çok tabakalı yassı epitelle astarlanmış, bağ dokusu, çizgili kas ve düz kaslarla çevrelenmiş, çok sayıda bez içeren, insanlarda yaklaşık 25 cm kadar olan sindirim kanalı kısmı. özofagus.

The digestive tract : Sindirim sistemi.

Digestive tract : Sindirim bölgesi. Sindirim organı. (anatomi) sindirim kanalı. Sindirim sistemi kanalı. Sindirim sisteminin içinden besinlerin geçerek sindirimin gerçekleştiği ve atıkların elendiği boru şeklindeki geçidi (ağızdan anüse kadar uzar ve gırtlak yemek borusu mide ve bağırsakları içerir).

Oesophagi : Boğaz. Gırtlak. Yutak.

Alimentary canal synonyms : esophagi, alimentary tract, digestive canal, gullet, gulleting, gullets.