Sindirim kanalı nedir, Sindirim kanalı ne demek

Sindirim kanalı; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Sindirim ile görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp şeklindeki yapı. Sindirim borusu.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sindirim işlevinin gerçekleştiği ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ve anüsle sonlanan yapı, kanalis alimentaryus.

Zooloji'deki anlamı:

Sindirim ve beslenme görevi ile ilgili olan ve ağzından anüse kadar devam eden kanal.

Teknik terim anlamı:

Sindirimle görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp biçimindeki yapı, sindirim borusu.

Sindirim kanalı anlamı, tanımı

Sindi : Makas. Şimdi (bk. şimdi)

Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.

Sindirim : Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

 

Kanalis alimentaryus : Sindirim kanalı.

Sindirim borusu : [Bakınız: sindirim kanalı]. Sindirim kanalı.

Kalın bağırsak : Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 metre uzunluğundaki bölümü.

Yemek borusu : Besinleri ağızdan mideye ulaştıran, kasla çevrili, içi mukoza ile kaplı kanal. Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru.

Alimentaryus : Alimenter.

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma.

Ağızdan : Sözlü olarak. Ağız yoluyla.

Aliment : Yemek, gıda.

Kanalis : Kanal, boru.

Görevli : Görevi olan, vazifeli. Resmî görevi olan kimse, memur.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Alime : Bilgin kadın.

Şekli : Havuç. Biçimle ilgili, biçimsel, formel.

Diğer dillerde Sindirim kanalı anlamı nedir?

İngilizce'de Sindirim kanalı ne demek ? : alimentary canal, digestive canal, alimantary canal