Allotment ledger türkçesi Allotment ledger nedir

  • Ödenek yazılığı.
  • Tahsisat yardımcı defteri.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Tahsisat ana hesap defteri.
  • Tahsisat defteri kebiri.
  • Her çeşit ödenegin niceliğini ve yerlerini ayrıntılarıyle gösteren yazılık.

Allotment ledger ingilizcede ne demek, Allotment ledger nerede nasıl kullanılır?

Allotment : Parselleme. Hisse. Tahsis. Pay. Arsa payı. Paylaştırma. Bölüştürme. Pay etme. Hisselere ayırma. Ödenek.

Ledger : İleride olma. Defteri kebir. Kütük. Ana defter. Büyük defter. Kuşak. Ana hesap defteri. Üst germe. Mezarın kapak taşı. Travers.

Allotment letter : Tahsis mektubu.

Allotment note : Tayfa senedi.

Allotments : İnsanların üzerinde sebze veya meyve veya küçük bitkiler yetiştirmeleri için kiraladıkları küçük toprak parçası. Kiraya verilen küçük arazi. Pay. Bölüştürme. Hisselere ayırma. Paylaştırma. Arsa payı. Hisse. Program tahsisleri. Tahsis.

Acknowledger : İtiraf eden kimse. Onaylayan kimse. Kabul eden kimse.

İngilizce Allotment ledger Türkçe anlamı, Allotment ledger eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Allotment ledger ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

 

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Abadir test : Abadir sınaması.

A priori probability : Öncül olasılık.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

Allotment ledger synonyms : a posteriori information, a posteriori analysis, a level, a error, aalen estimator, a priori information.