Anaesthetise türkçesi Anaesthetise nedir

  • Anestezi yapmak.
  • Uyuşturmak.
  • Bilinci kapalı yapmak.
  • Uyutmak.
  • Narkoz vermek.
  • Duyarsız hale getirmek.
  • Ağrıya karşı duyarlılığı azaltmak (ayrıca anaesthetize).

Anaesthetise ingilizcede ne demek, Anaesthetise nerede nasıl kullanılır?

Anaesthetised : Bilinci kapalı yapmak. Duyarsız hale getirmek. Ağrıya karşı duyarlılığı azaltmak (ayrıca anaesthetize). Uyutulmuş. Uyuşturulmuş. Uyutmak. Anestezi yapmak.

Anaesthetisation : Uyuşturma. Anestetizasyon. İnsansibilizasyon.

Anaesthetising : Duyarsız hale getirmek. Bilinci kapalı yapmak. Uyuşturmak. Uyutmak. Anestezi yapmak. Ağrıya karşı duyarlılığı azaltmak (ayrıca anaesthetize). Narkoz vermek.

Anaesthetist : Narkozcu. Anestetist. Narkozitör. Anestezi doktoru. Anestezi uzmanı. Anestezist.

Anaesthetists : Narkozitör. Anestezi uzmanı. Anestetist. Anestezi doktoru. Anestezist. Narkozcu.

Anaesthetics : Anestetikler.

Postanaesthetic downer syndrome : Anestezi sonrası miyopati. Postanestetik yatalak sendromu.

Anaesthetized : Uyutulmuş. Uyuşturulmuş. Uyuşturmak. Narkoz verilmiş. Narkoz vermek. Uyutmak.

Anaesthetization : Ağrıya karşı yerel hissizliğe neden olan süreç (kimyasal yollar ile). Uyutma veya duyarsız hale getirme yöntemi. Anestetizasyon.

Anaesthetically : Uyuşturarak. Anestetik bir şekilde.

İngilizce Anaesthetise Türkçe anlamı, Anaesthetise eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Anaesthetise ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Narcotized : İlaçla uyuşturmak. İlaçla uyutmak. Narkotize.

Cocainize : Kokain kullanmak (son derece bağımlılık yapan uyuşturucu). Kokainle uyuşturmak. Kokainle anestezi yapmak. Kokainle tedavi etmek. Kokain kullanmak.

Narcotizes : Narkotize. İlaçla uyuşturmak. İlaçla uyutmak.

Put out : Öçürmek. Dışarı atmak. Sönmüş. Zahmet vermek. Söndürmek. Vermek (ısı). Rahatsız etmek. Bir uzvun yerinden çıkması. Şaşırtmak. Darıltmak.

Benumbs : Hissizleştirmek.

Anesthetize : Bayıltmak. Duyumsuzlaştırmak.

Drowsed : Ayakta uyumak. Uyku getirmek. Kestirmek. Uyuklama. Uyuklamak. Pineklemek.

Put to sleep : Yatırmak. İğne ile öldürmek. Uyutarak öldürmek. Bayıltmak. Hasta bir hayvanı uyutmak.

Drowsing : Uyuklama. Uyku getirmek. Pineklemek. Uyuklayan. Uyuklamak. Ayakta uyumak.

Etherize : Etere dönüştürmek. Eter haline getirmek. Eterle uyutmak. Eterle bayıltmak. Eterleştirmek. Eterle anestezi yapmak.

Anaesthetise synonyms : etherise, put under, cocainise, anesthetise, accord, drug, desensitise, anaesthetised, hypnotised, anesthetizing, hypnotise, keep under, block, dose, benumb, deaden, narcotizing, anesthetizes, narcotize, drowses, anaesthetizing, benumbing, freeze, hypnotises, anaesthetize, anaesthetising, anaesthetized, chloroform, deadens.

Anaesthetise zıt anlamlı kelimeler, Anaesthetise kelime anlamı

Bring to : Kendinden geçmiş bilinçsiz bir insanı kendine getirmek. Ayıltmak. Hayata döndürmek. Yaşama döndürmek. Geminin başını rüzgara çevirmek. Gemiyi orsa alabanda etmek.