Anatolia türkçesi Anatolia nedir

Anatolia ile ilgili cümleler

English: Battle of Manzikert changed the course of the history of Anatolia.
Turkish: Malazgirt Savaşı, Anadolu tarihinin akışını değiştirdi.

English: How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.
Turkish: Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir.

Anatolia ingilizcede ne demek, Anatolia nerede nasıl kullanılır?

Anatolia news agency : Anadolu ajansı.

Southeastern anatolia project : Güneydoğu anadolu projesi. Türkiye'nin güneydoğu anadolu bölgesindeki adıyaman, gaziantep, diyarbakır, mardin, siirt, şırnak, şanlıurfa ve batman illerini kapsayan, bölgenin gelişme potansiyelini ortaya çıkarmak ve diğer bölgelerle iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla yürütülen ve ağırlıklı olarak tarımsal sulama ve enerji politikalarına dayanan çok kesimli bütünleşik bir bölgesel kalkınma projesi. Güneydoğu anadolu projesi (gap).

Anatolian : Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu. Anadolu dili. Anadolu'ya özgü. Anadolulu.

Anatolian black cattle : Yerli kara sığırı. Türkiye’nin orta anadolu bölgesinden köken alan, siyah renkli, küçük yapılı, başı dar ve uzun, boynuzları kısa, ince ve uçları öne dönük, boynu ince göğsü dar, butları zayıf ve ince, memeleri küçük, cılız, çoğunlukla siyah renkli ve kıllarla örtülü, kas gelişimi zayıf, geç gelişen, ekonomik önem taşıyan verim özellikleri tümüyle yetersiz olan anadolu’nun yerli sığır ırkı.

 

Anatolian black goat : Kara keçi. Türkiye’de yetiştirilen keçi ırkları içerisinde sayısal ve ekonomik yönden en önemli yeri olan, türkiye’nin hemen her bölgesinde özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yetiştirilen, genellikle siyah renkte olmakla beraber kahverengi, kurşuni, sarımsı beyaz hatta beyaz olanlarına da rastlanan, kılları kaba düz ve uzun, başın yandan görünüşü hafif dışbükey ve ankara keçilerine oranla daha büyük ve iri, hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz ve sakal bulunabilen, süt verimi düşük ve sütleri oldukça yağlı, türkiye’nin yerli bir keçi ırkı, kara keçi. Kıl keçisi.

East anatolian red cattle : Türkiye’nin doğu ve kuzey doğu anadolu bölgesinden köken alan, vücudu orta büyüklükte, göğsü dar, boynuzları kısa ve öne dönük, rengi açık kırmızıdan koyu kestane rengine kadar değişen, besi yeteneği tatmin edici, yerli sığır ırkı, dak. Dak. Doğu anadolu kırmızısı sığırı.

Central anatolian : Orta anadolu.

Thanatology : Bilimsel ölüm araştırması. Ölüm üzerine araştırmalar yapan ve ölümle alakalı tıbbi ve psikolojik veya sosyolojik yönleri araştıran bilim dalı. Tanatoloji.

Anatocism : İşlenmiş faizlerin hesap dönemi sonunda anaparaya eklenerek faizlendirilmesi sistemi. krş. bileşik faiz. Faiz üstüne faiz. Anatosizm. Mürekkep faiz. Bileşik faiz. Gayrikanuni faiz. Mükerrer faiz. Birleşik faiz. Faize faiz yürütme.

 

Central anatolian merino sheep : Alman et merinosu x akkaraman melezlemesi çalışmalarıyla konya harasında elde edilmiş, vücudu beyaz renkli yapağıyla örtülü, erkek ve dişileri genelde boynuzsuz, kuyruğu yağsız ince ve uzun, yapağısı kaliteli ve ince elyaftan oluşan, döl verimi bakımından kök aldığı akkaraman’dan, ikiz doğum oranı ve büyüme bakımından karacabey merinosundan üstün olan türk merinosu, konya merinosu. Orta anadolu merinosu.

İngilizce Anatolia Türkçe anlamı, Anatolia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatolia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aeolis : Midilli'yi de içeren ön asya sahilinin eski adı.

Asia : Asya. Asya kıtası.

Galatia : Kansas eyaletinde şehir. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. M.ö. 25 yılında roma vilayeti olan orta anadolu'da antik ülke (ilk hristiyan toplumunun yeleştiği yer). Galatya.

Republic of turkey : Türkiye cumhuriyeti.

Phrygia : Frigya. Frikya.

Ephesus : Efes. Efes antik kenti. Georgia eyaletinde yerleşim yeri. Anadolu'da bulunan antik yunan kenti (bugün batı türkiye'de).

Cappadocia : Kapadokya.

Anatolian : Anadolu dili. Anadolulu. Anadolu'ya özgü. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu.

Lydia : Lidya.

Lycia : Likya. Işık ülkesi.

Anatolia synonyms : ilion, pontus, aeolia, bithynia, turkey, ionia, troy, ilium, asia minor.