Anatomia türkçesi Anatomia nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Anatomi.
  • Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. anatemnien: açmak, ana: boylu boyunca, tome: kesme.

Anatomia ingilizcede ne demek, Anatomia nerede nasıl kullanılır?

Anatomia chirurgica : Şirurjikal anatomi. Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika. Anatomia şirurjika.

Anatomia comparativa : Anatomia komparativa. Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia komparativa. Karşılaştırmalı anatomi.

Anatomia systematica : Sistematik anatomi. Organizmayı sistemler halinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika. Anatomia sistematika.

Anatomia topographica : Topoğrafik anatomi. Vücudu birtakım bölgelere ayırdıktan sonra, sistem gözetmeksizin o bölgenin anatomisini kat kat inceleyen anatomi dalı, anatomia topografika. Anatomia topografika.

Anatomia veterinaria comparativa : Karşılaştırmalı veteriner anatomi. Anatomia veterinaria komparativa. Hayvanların vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia veterinaria komparativa.

 

Anatomically : Anatomik bir biçimde. Anatomik olarak.

Anatomical patological diagnosis : Anatomik?patolojik tanı. Hastalığın yerleştiği organ ve sistemdeki bozuklukların çıplak gözle incelenmesiyle konan tanı.

Anatomical forceps : Pens. Anatomik pens.

Anatomicopathologic : Anatomik patolojiyle ilgili (dokulardaki morfolojik değişikliklere yoğunlaşan patoloji dalı). Anatomopatolojik.

Anatomical pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi. Anatomik patoloji.

İngilizce Anatomia Türkçe anlamı, Anatomia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatomia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Abdomen. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Osteology : Kemiğin yapısını ve gelişmesini inceleyen bilim dalı. osteoloji. Kemik bilimi. Osteoloji. Kemiklerin yapı ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Kemik bilim. Kemikbilimi. Kemikbilim.

Neuroanatomy : Nöroanatomi. Sinir anatomisi. Sinir sistemiyle ile ilgili olan anatomi dalı. Sinir yapıbilimi. Sinir sistemi yapısı. Sinir sistemi anatomisi.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

 

Comparative anatomy : Mukayeseli anatomi. Canlıların anatomisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Benzerliklerin ve farklılıkları sistematik bir şekilde karşılaştırıldıkları anatomi. Karşılaştırmalı anatomi.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Topology : İlinge bilgisi. İlinge. Bükülme veya halka gibi sürekli deformasyonlarla değişmeyen bir objenin özelliklerinin çalışılması. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Geometride olduğu gibi, katı biçimlerin değil, esneyip sündürülen biçimlerin özelliklerini, değişmezlerini, kimyada da kesin bağ uzaklıklı, açık özdecik biçimleri yerine, yalnız hangi öğeciklerin hangilerine bağlı oldukları üzerinde duran temel matematiksel dal. Topoloji. Kantitatif olmayan geometri. Gerdirme kıvırma veya bükülme yoluyla değişmeden kalan geometrik konfigürasyonlarla ilgilenen matematik dalı (matematik). İlingepoloji.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Anatomia synonyms : functional anatomy, developmental anatomy, regional anatomy, clinical anatomy, morphophysiology, physiological anatomy, applied anatomy, general anatomy, a band, anatomic, morphology, microscopic anatomy, macroscopic anatomy, anatomie, abattoir, a amplitude mod, a c syndrom, topographic anatomy, abdominal palpation, abaxial, anatomy, abdominal pain, anatomies, a c deformity, a crochordon, gross anatomy, a clay.