Anatomia chirurgica türkçesi Anatomia chirurgica nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Şirurjikal anatomi.
  • Anatomia şirurjika.
  • Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika.

Anatomia chirurgica ingilizcede ne demek, Anatomia chirurgica nerede nasıl kullanılır?

Anatomia : Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. anatemnien: açmak, ana: boylu boyunca, tome: kesme. Anatomi.

Anatomia comparativa : Karşılaştırmalı anatomi. Anatomia komparativa. Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia komparativa.

Anatomia systematica : Organizmayı sistemler halinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika. Anatomia sistematika. Sistematik anatomi.

Anatomia topographica : Vücudu birtakım bölgelere ayırdıktan sonra, sistem gözetmeksizin o bölgenin anatomisini kat kat inceleyen anatomi dalı, anatomia topografika. Topoğrafik anatomi. Anatomia topografika.

Anatomia veterinaria comparativa : Karşılaştırmalı veteriner anatomi. Anatomia veterinaria komparativa. Hayvanların vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia veterinaria komparativa.

 

İngilizce Anatomia chirurgica Türkçe anlamı, Anatomia chirurgica eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatomia chirurgica ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Anatomia chirurgica synonyms : abdominal palpation, abdominal pain, a c syndrom, a c deformity, a clay, abdomen.