Antin nedir, Antin ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Fransızca kökenli antenne: anten.

Antin anlamı, kısaca tanımı

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt

Antinefritik : Böbrek hastalığına karşı olan, böbrek hastalığını önleyen.

Antinematodal ilaç : Hayvan ve insanlardaki nematodlara karşı kullanılan ilaç.

Antineoplastik : Tümör hücrelerinin gelişimini önleyen.

Antinöritik : Sinir yangısını önleyen veya azaltan.

Antinöritik vitamin : Tiyamin.

Antinükleer antikorlar : Doku hasarına neden olan vücudun kendi DNA’sı ve nükleer materyaline karşı oluşturduğu antikorlar. Vücudun kendi DNA’sı ve nükleer materyaline karşı oluşturduğu, doku hasarına neden olan, otoimmün hastalıklarda meydana gelen antikorlar.

Antinomi : Çatışkı.

Fransızca : Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil. Bu dille yazılmış olan.

Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa dayanan.

Fransız : Fransa'da yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Soy, asıl. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.

 

Anten : Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz. Olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar. Duyarga.

Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [Bakınız: köfeke]. Çok sert, yeşile yakın renkteki toprak tabakası. Toprak tencere, güveç. Denizli ili, Acıpayam ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Isparta ili, Gelendost ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Diğer dillerde Antimüllerian hormon anlamı nedir?

İngilizce'de Antimüllerian hormon ne demek ? : antimullerian hormone