Arteria gastrica sinistra türkçesi Arteria gastrica sinistra nedir

  • Arterya gastrika sinistra.
  • Mide sol atardamarı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Domuzda a. lienalis'ten, diğer türlerde a. coeliaca'dan çıkan ve midenin küçük büklümünün sol tarafında seyreden atardamar, arterya gastrika sinistra.

Arteria gastrica sinistra ingilizcede ne demek, Arteria gastrica sinistra nerede nasıl kullanılır?

Arteria : Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya. Atardamar. Arterya.

Arteria gastrica dextra : Arterya gastrika dekstra. Mide sağ atardamarı. A. hepatica'dan çıkarak midenin curvatura minor'unun sağ tarafında, angulus ventralis doğrultusunda seyreden atardamar, arterya gastrika dekstra.

Arteria gastricae breves : Arterya gastrika breves. Mide kısa atardamarları. A. lienalis'ten çıkarak midenin curvatura major'unun sol tarafına giden atardamarlarla a. gastroepiploica dextra ve sinistra'dan çıkarak midenin curvatura major'unun sağ tarafına giden atardamarlar, arterya gastrika breves.

İngilizce Arteria gastrica sinistra Türkçe anlamı, Arteria gastrica sinistra eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arteria gastrica sinistra ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdomen : Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım.

 

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak.

Arteria gastrica sinistra synonyms : abattoir, abdominal pain, a c syndrom, a clay, abdominal fat necrosis, abdominal ovariectomy.