Astronomik rakam nedir, Astronomik rakam ne demek

Astronomik rakam kısaca anlamı, tanımı:

Astronomik : Aşırı, çok yüksek, çok veya aşırı fazla. Gök bilimsel.

Astronomi : Gök bilimi.

Astronom : Gök bilimci.

Rakam : Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Şaşkınlık : Şaşkın olma durumu. Şaşkınca davranış.

Verecek : Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

Derece : Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Sıcaklıkölçer. Denli, kadar. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Üstün niteliği olan.

Diğer dillerde Astronomik rakam anlamı nedir?

İngilizce'de Astronomik rakam ne demek? : [astronomik rakamlar] n. astronomic figures