Ayrıca nedir, Ayrıca ne demek

Ayrıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

"Ayrıca" ile ilgili cümle

 • "Ayrıca yeni atlattığı zatürre onu iyice güçten düşürmüştü." - E. Şafak
 • "Adamın biri, el yüz yıkamak için odaya bir leğenle ibrik getirmiş, ayrıca bir tepsi de kahvaltılık yiyecek hazırlamıştı." - İ. O. Anar
 • "Bu bitki oralarda ayrıca yetiştirilir."

Ayrıca kısaca anlamı, tanımı:

Ayrıcalı : Ayrık.

Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

Ayrıcalık gözetmek : Ayrıcalık tanımak.

Ayrıcalık tanımak : Birini kayırmak. birine özel hak vermek.

Ayrıcalıklı : Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı.

Ayrıcalıksız : Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız.

Ayrıcasız : Ayrı tutulmadan, istisnasız bir biçimde.

Bundan : Bu nedenle.

Ayrı : Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına. Başka, başka türlü.

Başkaca : Ayrıca.

Antrparantez : Söz arasında, sırası gelmişken. Ayrıca.

Bir : Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Beraber. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki.

 

Önem : Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan.

Ayrıcalı indirim : Bir satış kuruluşunun yalnız belli, bir kişi yararına uyguladığı ayrıcalı indirim.

Ayrıcalığı kaldırma : Ayıracılığın verenlerce geri alınması.

Ayrıcalık dizgesi : Bulgularda ayrıcalığı temel alan dizge.

Ayrıcalık hakkı : Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak.

Ayrıcalık tanımak : birine özel hak vermek; birini kayırmak.

Ayrıcalık verme : Bir markaya da bulgu için birine ayrıcalık tanıma.

Ayrıcalıklar hakkında kararname : 30.8.1777 tarihli ve ilk yasalar yayımlanıncaya dek uygulanan bir Fransız hukuk belgesi.

Ayrıcalıklı alan : Bir sözleşme veya izin belgesiyle belli kişilere açık olan spor alanları ve kamu parkları gibi kulüp malları. Perakende satıcıya bir mağazada, otelde, panayırda satış yapması için ayrılan alandır.

Ayrıcalıklı eyaletler : Yönetim biçimleri ötekilerden ayrı olarak belli koşullara bağlı Osmanlı illeri: Mısır, Eflak-Buğdan gibi.

Ayrıcalıklı hisse senedi : Bir şirkette daha önce kâr payı alma hakkına sahip olmakla birlikte genellikle oy hakkı kısıtlanmış adi hisse senedi ile tahvil arasında bir hisse senedi türü.

Ayrıca ile ilgili Cümleler

 • Ayrıca yaşlıların birbiriyle kaynaşabilmeleri ve Amerikan yaşamında aktif katılımcılar olarak kalabilmeleri için çok sayıda gruplar kurulmuştur.
 • Öğretmenimiz ayrıca düğününün diğer insanlarınki ile aynı olmayacağını söyledi;biz nasıl farklı olacağını sorduk fakat o söylemedi.
 • Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.
 • Ali uyandığında yangın çıktığını ve ayrıca şimdi tamamen yalnız olduğunu gördü. Tek ses esintiyle sallanan bambunun hışırtısıydı.
 • 24 ocak 1945 yılında Doğu Prusya'da Insterburg kasabasının güney ve güney batısında, şimdilerde bu kasabaya Chernyakhovsk adı verilir, bizim ordular Angerburg ve Widminnen kasabalarını ve ayrıca 250 üzerinde diğer yerleşim yerlerini ele geçirdiler,
 • Tümen yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler arasında başı çekmektedir. Ayrıca Tümen'le birlikte Rusya'nın en gelişmiş şehirleri arasına Moskova, Kazan, Krasnodar, Sankt-Peterburg, Çelyabinsk, Ekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk ve Orenburg dahil edilebilir.
 • Düşüncelerimi beyan ettiğimde bana göre doğruları söyledim, hiçbir çıkar ve ayrıcalık beklemedim, sadece insanlarla arkadaş olmayı bekledim.
 • Bana yardım ederseniz yanıldığımda ve ayrıcalık ayrımcılık yaptığım zamanlarda bana yanlış yaptığımı söylerseniz hepimiz bir istersek daha yaşanılır bir Dünya olmaz mı?
 • Yöneticiler tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, şirket kaşesi varsa ve bir belgeye basılmışsa, belge ayrıca en az imzayı onaylayan bir tanığın huzurunda bir yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Kendime dair umudum pek kalmadı ayrıca istencim de yok bir şey sahip olmak için bu demek değil ki tembelim elbette çalışıyorum dil öğrenmek için.
 

Diğer dillerde Ayrıca anlamı nedir?

İngilizce'de Ayrıca ne demek? : adv. besides, in addition to, otherwise; additionally; then again, again, also, else, on the side, into the bargain, extra, farther, further, furthermore, likewise, over and above, thereto, withal; yea

prep. beyond, plus

Fransızca'da Ayrıca : au surplus, à part, bien plus, d'ailleurs, de plus, en outre, en sus, indépendamment, particulièrement, plus

Almanca'da Ayrıca : adj. ferner

adv. hinzu, nebenbei, nebenher, obendrein, übrigens

conj. sowie

Rusça'da Ayrıca : adv. раздельно, вдобавок, кроме того