Başak nedir, Başak ne demek

Başak; Biyoloji, gök bilimi, İsim, Yerleşim Merkezi, Astronomi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Arpa, buğday, yulaf ve benzerleri ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı
  • Tarlalarda, bağlarda dökülmüş veya tek tük kalmış olan ürün.
  • Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi arasında bulunan takımyıldızın adı.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Merdiven, el merdiveni, merdiven basamağı, iskele.

Tahıl ve meyveleri devşirdikten sonra geriye kalan döküntüler: Zavallı ihtiyar kadın, ömrünü başak toplamakla geçirir.

Sigara izmariti: Tütün alacak parası yok ki başak toplayıp içiyor.

Biyoloji'deki anlamı:

Ana eksen üzerindeki çiçekleri sapsız olan çiçek durumu. Spika.

Başak isminin anlamı, Başak ne demek:

Arpa, buğday, yulaf ve benzerleri ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı. Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi arasında bulunan takımyıldızın adı. Başak, bir Kız ismidir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

İstanbul şehri, Karacaköy bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Malatya ilinde, Hasançelebi bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Mardin kenti, Kızıltepe belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Şırnak şehri, Silopi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Astronomi'deki terim anlamı:

Bir takımyıldızın ve bir burcun adı; Başak takımyıldızı, Başak burcu.

Teknik terim anlamı:

Mahsûl devşirildikten sonra dal ve sap üzerinde kalmış olan artıklar.

Demren, okun ucundaki sivri demir.

Başak ile ilgili Atasözü veya Deyim

başak bağlamak (veya tutmak) : arpa, buğday, yulaf ve benzerleri ekinlerde başak oluşmak.

başak toplamak : Tahıl ve meyveleri devşirdikten sonra geriye kalan döküntüleri toplamak.

boş başak dik durur : “bilgisiz olan üstün görünmek için kasılır” anlamında kullanılan bir söz.

buğday başak verince orak pahaya çıkar : “gereksinim duyulan şey değer kazanır” anlamında kullanılan bir söz.

Başak anlamı, tanımı

Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı

Başak çekmek : Tohumluk için, harmana serilen demetler arasından iyi başaklar ayırmak.

Başak düzme : Buğdayın başak haline gelmesi.

Başak etmek : Tahıl ve meyveleri devşirdikten sonra geriye kalan döküntüleri toplamak.

Başak toplama : Ekin biçilip harman yerine taşındıktan sonra, tarlada kalmış olan başakları toplama. (Merzifon Amasya).

Başakcı : Başak toplayan ve bununla geçinen kimse.

Başakçay : Kastamonu kenti, Azdavay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Başaklanış : Başaklanma işi.

Başaklanma : Başaklanmak işi.

Başaklı : Başağı olan (ekin). Arka ucu başka biçimde olan (ok). Diyarbakır ilinde, Çınar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum kenti, Oltu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Başaklı biçim : Bir başaklı dizeyin oluşturduğu biçim.

Başaklı dizey : Yalnızca sıfır dizeç kalana dek her bir dizecinde sıfırdan ayrımlı ilk terimin önündeki sıfırların sayısı, dizeçlerin sıra sayısı arttıkça giderek artan dizey.

Başaklı ok : Büyük yelekli ok.

Başaklı su civanperçemi : Su tabanındaki çamurda köklenen ve boyu üç m’ ye kadar uzayabilen bir su altı bitkisi.

Başakortçuluk : Başakortçunun yaptığı iş.

Başakpınar : Kastamonu ilinde, Devrekâni ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kayseri kenti, Talas ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Başakpınartepe : Kastamonu ilinde, Devrekâni belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Başakvurdu : Hlk. Bradzo hastallığı.

Bileşik başak : Ana eksen üzerindeki dalların spikula denen küçük spikalar taşıması. Bileşik spika. Ana eksen üzerindeki dalların spikula denen küçük spikalar taşıması, bileşik spika.

Başakçı : Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse.

Başakçık : Çiçeklerde başağı oluşturan çiçek demeti veya topluluğu.

Başaklama : Başaklamak işi.

Başaklamak : Tarlalarda, bağlarda kalmış döküntüleri toplamak.

Başaklanmak : Başak bağlamak, tutmak.

Başakortçu : Müzik aletlerini akort edenlerin başı.

Başaktör : Başoyuncu (erkek).

Başaktörlük : Başoyunculuk.

Başaktris : Başoyuncu (kadın).

Başaktrislik : Başoyunculuk.

Salkım başak : Tek veya birleşik başakların salkım şeklinde oluşturduğu bitki.

Diğer dillerde Başak anlamı nedir?

İngilizce'de Başak ne demek ? : spike, virgo, vir (virginis) virgin