Bartered türkçesi Bartered nedir

Bartered ingilizcede ne demek, Bartered nerede nasıl kullanılır?

Barterer : Değiş tokuşçu. Bir şeyi başka bir şeyle (örneğin mallarla hizmetleri) değiştiren kimse. Mübadeleci. Takas yapan kimse. Takasçı.

Barterers : Takasçı. Mübadeleci. Değiş tokuşçu. Bir şeyi başka bir şeyle (örneğin mallarla hizmetleri) değiştiren kimse. Takas yapan kimse.

Barter away : Feda etmek.

Barter clearing bank : Borsada işlem gören senetlerin saklanması ve senetlerin fiziki dolaşımı olmaksızın işlemlerin düzgün olarak işlemesi amacıyla oluşturulan kurum. Takasbank.

Barter economy : Takas ekonomisi. Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomi.

Barter for : Takas etmek.

Barter premium : Kaydırma ticarette dışsatımcıların dışalım hakkını kendileri kullanmak yerine başka bir dışalımcıya devretmeleri karşılığında aldıkları prim. Takas primi.

Barters : Trampa etmek. Mübadele etmek. Değiştirmek. Takas. Değişmek. Takas etmek. Değiş tokuş etmek. Takas yapmak. Değiş tokuş yapmak.

Net barter terms of trade : Net ticaret hadleri. Bir ülkenin dışsatım malları fiyat dizininin dışalım malları fiyatı dizinine bölünmesiyle hesaplanan ve ülkelerin dış ticaretten kazanç veya kayıplarını gösteren mal ticaret hadlerinin bir türü. Net değişim ticaret hadleri.

 

Barter : Değiş tokuş etmek. Mübadele etmek. Değiş-tokuş. Bir hak ya da malın başka bir hak ya da mal ile para kullanmadan başa baş değiştirilmesi. Trampa etmek. Takas. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Malın malla değişimi. iki ülke arasında olmak üzere dışsatım ve dışalımı yapılan mal, hizmet veya teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji aktarımıyla ödenmesi. (swap) bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal sözleşme. Takas yapmak. Değiş tokuş yapmak.

İngilizce Bartered Türkçe anlamı, Bartered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bartered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Trucked : Gitmek. Kamyon. El arabası ile yük taşımak. Mal ile ödemek. Alışveriş yapmak. Trampa. Kamyon ile yük taşımak.

Clearance : Açıklık yer. Mevsim sonu satışı. Geminin limanı terketme izni. Bilgisayar, coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Klirens. Ödeme. Boşluk. Tasfiye satışı. Gümrük belgesi.

Beat up : Saldırmak. Fena halde pataklamak. Külüstür. Toplamak (askeri terim). Dövmek. Hücum etmek. Döverek yaralamak. Yenmek. Pataklamak. Tekme tokat girişmek.

Interchanges : Kavşak. Değişme. Değiştirme. Yer değişmek. Birbirinin yerine geçmek. Değiştokuş etmek.

Changes : Bozdurmak. Haline gelmek. Değişiklikler. Üzerini değişmek. Dönüşmek. Aktarmak. Bozmak.

 

Commute : Evle iş arasını trenle gidip gelmek. Değiş-tokuş etmek. Çevirmek. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelmek. İki işlerin çarpımındaki çarpan sırasını değiştirme. Öndeleme. Hafifletmek (cezayı).

Cambium : Bitkilerin iletim demetlerinde, bir veya birkaç sıra meristematik hücre tabakasından oluşan, ikincil kalınlaşmayı ve enine büyümeyi sağlayan doku. Bitkilerin iletim demetlerinde, bir ya da birkaç sıra meristematik hücre tabakasından oluşan, ikincil kalınlaşmayı ve enine büyümeyi sağlayan doku. Bitki, biyoloji alanlarında kullanılır. Katman doku. Kambiyo. Kambiyum. Kök ve sapların çevresel büyümesine neden olan bitki dokusu (botanik terimi). Büyütken doku. Trampa.

Swap : Karşılıklı değiştirme. Getirgötür. Değiştirme. Takasta bulunmak. Mübadele.

Bartered synonyms : bartering, barters, exchange of goods, barter for, dicker, bilateral trade, tatterdemalion, alters, exchange, altering, interchange, dickering, affect, amending, commutes, clearing, alternates, bargain, chop about, alter, worn, bargained, altern, alternate, commutate, dickered, excamb, amend, exchanged, be in a state of flux, truck, interchanged, cambiums.

Bartered zıt anlamlı kelimeler, Bartered kelime anlamı

New : Değişik. Gıcır. Yaş. Yeni tarihli. Taze. Savaş silahı olarak kullanılan biyolojik ve veya veya tüksek teknoloji ürünü virüsler. Patlayıcı kullanılmadan yapılan savaş. Görülmemiş. Yeni olarak. Keşfedilmemiş.

Undamaged : Zarar görmemiş. Sağlam. Hasar görmemiş.