Baskısız nedir, Baskısız ne demek

Baskısız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Hak ve özgürlükleri kısıtlanmamış
  • Terbiyesiz, ahlaksız.
  • Disiplinsiz.

"Baskısız" ile ilgili cümleler

  • "Baskısız bir rejim."

Baskısız anlamı, tanımı:

Baskısız büyümek : Serbest bir biçimde yetişmek.

Baskı : Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Bası sayısı. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.

Baskısız tahtayı yel alır yel almazsa sel alır : "kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler" anlamında kullanılan bir söz.

Özgürlük : Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.

 

Kısıt : Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması. Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir.

Disiplinsiz : Disiplini olmayan.

Terbiyesiz : Topluluk kurallarına aykırı davranan. Terbiyesi olmayan.

Ahlaksız : Ahlak kurallarına uymayan. Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz.

Hak : Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı. Verilmiş emekten doğan manevi yetki. Emek karşılığı ücret. Doğru, gerçek. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. Pay. Adalet. Tanrı. Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Baskısız anlamı nedir?

İngilizce'de Baskısız ne demek? : adj. uncontrolled, unprinted