Belirginleşmek nedir, Belirginleşmek ne demek

  • Belirgin duruma gelmek

"Belirginleşmek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kapının altından sızan kirli ışık gitgide daha belirginleşiyordu." - Ç. Altan

Belirginleşmek anlamı, kısaca tanımı:

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Gelme : Yetişme. Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Gelmek : İzlemek, takip etmek. Çıkmak, yönelmek. Türemek. Herhangi bir sırada bulunmak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Kadar olmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Belli bir zamana ulaşmak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Getirmek. Dayanmak, tahammül etmek. Uygun düşmek. Kazanılmak, sağlanılmak. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Görünmek, sanılmak. Biriyle birlikte gitmek. Sonuç çıkmak. Düşmek, rast gelmek. Ulaşmak, varmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. İsabet etmek. Belli bir süre dolmak. Uymak. Mal olmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Akmak. Katılmak, eklenmek. Başlamak, ortaya çıkmak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Ortaya çıkmak, doğmak. Olmak, -e uğramak.

 

Diğer dillerde Belirginleşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Belirginleşmek ne demek? : v. crystallize

Fransızca'da Belirginleşmek : se préciser