Beneath criticism türkçesi Beneath criticism nedir

  • Daha kötü olamaz.
  • Çok temel.
  • İlkel.
  • Berbat.
  • Eleştirinin de altında.

Beneath criticism ingilizcede ne demek, Beneath criticism nerede nasıl kullanılır?

Beneath : Aşağıya. Altında. Altına. Aşağıda. Alta. Aşağıdan. Yer altında. Altta.

Criticism : Kınama. Eğitim, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Kusur bulma. Olumsuz eleştiri. Kritik. Bir oyunu, dünya görüşü, sanatsallığı, toplumsal katkısı, sahneye konuşu, oyunculuğu ve plastik değerleri açılarından değerlendirme işlemi. Eleştirmenlik. Eleştirellik. Bir oyunun, yapılan sanat, estetik, teknik, dünya görüşü ve toplumbilim, sahneye koyuş, oynanış, dekor, kostüm, rol psikolojisi vb. yönlerinden herhangi biri, birkaçı, ya da tümü yönünden bakarak yapılan değerlendirme. Eleştirme.

Beneath contempt : Hor görmeye değmez. Rezil. Ahlaksızca. Utanmazca. Hor görmeye bile değmez. Adice. Aşağılık. Değersiz.

Beneath him : Ona yakışmayacak derecede düşük. Ona uymayacak kadar kötü. Ondan alçak. Ondan aşağı.

Beneath notice : Dikkate değmez. Üzerinde durulmaya değmez. Dikkate almaya değmez. Üzerinde durmaya değmez. Önemsenmeye değmez.

Beneath text : Metin sonu.

İngilizce Beneath criticism Türkçe anlamı, Beneath criticism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Beneath criticism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Crude : Eksik. Kaba saba. Ham. Çiğ. Nezaketsiz. Kaba. Basit. Kabataslak. Acemi.

Beastly : Beğenilmeyen. Hayvan gibi. Çirkin. Kaba. Sevimsiz. Rezil. Kötü. İstenilmeyen. Hayvanca. Sevilmeyen.

Abominable : Rezil. İkrah doğuran. Nefret verici. Murdar. Mekruh. Tiksindirici. Fena. Menfur. Pis. İğrenç.

Atrocious : Çok fena. Rezil. Çok kötü. Gaddarca. Vahşi. Gaddar. İğrenç. Adi. Menfur.

Elemental : Doğadaki güçlere özgü. Temel. Doğanın gücüyle ilgili. Esas. Ana. Frenlenmemiş. Dizginsiz. Basit. Doğa güçleri ile ilgili.

Archaeo : Arkeolojiye ait veya ilgili. Eski.

Awed : Korkunç. Dehşet gösteren. Korkmuş. Hayran kalmış. Dehşet içinde. Korku veren. Huşu içinde.

Awfuller : Müthiş. Kötü. Korkunç. Rezalet. Meret. Sunturlu. Çok kötü. Rezil.

Appalling : Dehşet verici. Müthiş. Çok kötü. Ürkünç. Dehşete düşüren. Rezil. Korkunç.

Primaeval : Tarihöncesi çağlara ait. Dünyanın en eski çağlarına özgü. Kadim.

Beneath criticism synonyms : beastliest, native, bad, abysmal, embryonic, crudest, inductive, accursed, barbarious, accurst, barfy, aboriginal, cruder, awful, beastlier, elementary, preliterate, appaling, nonliterate, badly, elementals.