Bezenmek nedir, Bezenmek ne demek

  • Bezeme işine konu olmak, süslenmek

"Bezenmek" ile ilgili cümleler

  • "Yüzlerce sene vakıflarla bezenecek olan İstanbul'da fetihten sonra, millî mimar, yeni bir merhaleye girmişti." - Y. K. Beyatlı

Yerel Türkçe anlamı:

Özenmek.

Hoca tarafından okunup üflenmek.

Bulanmak.

Bezenmek, süslenmek

Vücutta meydana gelen kızartılara karşı tedavi edilmek.

Diğer sözlük anlamları:

Süslenmek, tezeyyün etmek.

Bezenmek kısaca anlamı, tanımı:

Özene bezene : Özenli bir biçimde, itina ile.

Bezenme : Bezenmek işi.

Bezen : Bezek, süs.

Beze : Hamur topağı, pazı. Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılmış olan bir çeşit pasta türü. Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde.

Özenip bezenmek : Bir işi ayrıntılarına varıncaya değin büyük bir özenle ve titizlikle yapmak.

Bezeme : Süs, süsleyen şey. Süsleme.

Süslenmek : Süsleme işine konu olmak. Kendini süslemek.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bulunmak. Uymak, tam gelmek. Yaklaşmak, gelip çatmak. Geçmek, tamamlanmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Yol açmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Sürdürmek, yürütmek. Gerçekleşmek veya yapılmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Sarhoş olmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.

 

Diğer dillerde Bezenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Bezenmek ne demek? : to decorate oneself; to be adorned

Almanca'da Bezenmek : sich schmücken, sich zieren