Biçki dikiş yurdu nedir, Biçki dikiş yurdu ne demek

  • Halka açık terzilik mesleğini öğretme ve uygulama yeri, biçki yurdu

Biçki dikiş yurdu tanımı, anlamı:

Dikiş : Giysi üzerinde gözle görülen dikilmiş iplik yolu. Dikme işi. Giysi dikme işi, terzilik. Dikilen yer. Dikilecek şey.

Yurdu : İğnenin deliği.

Halka : Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı. Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 18 santimetre çapında, 28 milimetre kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk. Çember biçiminde olan. Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit. Çember biçiminde dizilmiş topluluk. Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember. Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim. Değerli metallerden yapılmış olan çember biçimindeki süs eşyası.

Terzilik : Terzinin yaptığı iş, dikişçilik.

Öğretme : Öğretmek işi.

Uygulama : Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik. Yürütüm. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.