Boru kelepçesi nedir, Boru kelepçesi ne demek

  • Boruyu duvara tespit etmekte kullanılan gereç

Bilimsel terim anlamı:

Boruyu duvara saptamakta kullanılan gereç.

İngilizce'de Boru kelepçesi ne demek? Boru kelepçesi ingilizcesi nedir?:

pipe bracket - pipe clamp

Boru kelepçesi kısaca anlamı, tanımı:

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Kelepçe : Kablo, boru vb. şeyleri bir yere bağlı tutmak için kullanılan halka veya kelebek. Tutukluların kaçmasını önlemek için bileklerine takılan, bir zincirle tutturulmuş demir halka.

Kelep : Büyük iplik çilesi. Bağlam, demet.

Duvar : Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Sonuç alınamayan yer. Engel.

Tespit : Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme. Belirleme. Sabitleme. Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Diğer dillerde Boru kelepçesi anlamı nedir?

İngilizce'de Boru kelepçesi ne demek? : n. pipe clamp