Bowdlerisation türkçesi Bowdlerisation nedir

  • Sansür.
  • (britanya ingilizcesi) edebi sansürleme.
  • Sansürlenmiş yazılı eser (adını shakespeare'in bir çalışmasını sansürleyerek yayımlayan thomas bowdler'den alır).

İngilizce Bowdlerisation Türkçe anlamı, Bowdlerisation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bowdlerisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Censorship : Sanat, yazın yapıtlarının yayımından önce denetlenmesi. Kınama. Yayından kaldırma. Denetleme. Sansür kurulu. Sansür işleri. Sansürlük. Denetim. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ön denetim.

Blue pencil : Makaslamak. Sansür koymak. Bir yazıyı sansürlemek. Sansürden geçirmek.

Expurgations : Temizleme. Arıtma.

Bowdlerization : (amerikan ingilizcesi) edebi sansürleme (adını shakespeare'in bir çalışmasını sansürleyerek yayımlayan thomas bowdler'den alır).

Censors : Sansürcü. Sansür etmek. Sansürden geçirmek. Eleştirici. Sansürlemek. Mektup ve yazışmaları okuyan görevli (ordu, okul vb'de). Sansür memuru. Denetçi. Sansür uygulamak.

Castration : Hadım etme. Hadımlaştırma. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İğdiş etme. Burma. İğdiş. Kısırlaştırma. Hayvanlarda, özellikle erkeklerde eşey organlarının çıkarılması ya da faaliyetini bir süre durdurmak için gereken işlemin yapılması. kastrasyon. Kastrasyon. Erkekte hayvanlarda testislerin, dişi hayvanlarda ise yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması veya diğer bir yöntemlerle görev yapamaz hale getirilmesi, eneme, hadım etme, iğdiş etme, kastrasyon.

 

Written material : Bir yazarın çalışması. Yazılı materyal. Yazarın yazılı çalışması. Yazılı herhangi bir şey. Yazım eseri. Yazılı malzeme.

Writing : Kitap. Verileri, sürekli ya da geçici bir biçimde, bir belleğe ya da bir veri ortamına işleme. bir yazmaçta ya da ana bellekte bulunan veriyi dış bellek ortamına, çıktı biçiminde aktarma. Yazılı eser. El yazısı. Makale. Yazım. Yazarlık. Bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Yazılma. Yazma.

Censor : Ön denetim. Sansürcü. Denetleyici. Eleştirici. Denetleme işini gerçekleştirmek. Denetlemek. Denetçi. Sansür memuru. Sansür etmek.

Expurgation : Arıtma. Temizleme.

Bowdlerisation synonyms : piece of writing, censur, bowdlerizations, news blackout.