Sansür nedir, Sansür ne demek

Sansür; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim.
  • Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim

"Sansür" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Basın, sözde özgürlüğe kavuşmuş, sansür kaldırılmıştı." - H. Topuz

Yerel Türkçe anlamı:

Deprem, zelzele.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

[Bakınız: sıkıdenetim]

Tarih'teki anlamı:

Basın, yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe önceden denetlenmesi ya da kısıtlanması işi.

İngilizce'de Sansür ne demek? Sansür ingilizcesi nedir?:

censur

Sansür hakkında bilgiler

Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükûmet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve devletin üzerinde kontrol sağlayacağı şekilde geliştirmektir. Genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır ve ifâde özgürlüğünü bastırma amacı güdebilir. Ayrıca, sansür, toplu iletişimden kimi düşünceleri ve konseptleri çıkarma yoluyla algıyı kontrol etme eylemi olarak da nitelendirilebilir. Sansüre uğrayan şeyler tek bir kelimeden başlı başına bir kavrama kadar değişebilir ve değer sisteminden, ahlâkî yargılardan etkilenebilir.

 

Sansür ile ilgili Cümleler

  • Sansür hakkında ne düşünüyorsun?
  • Sansür dört harfli kelimenin kendisinden daha çok kirli zihinleri besler.
  • Ben sansüre inanıyorum. Onun sayesinde bir servet yaptım.
  • Bir şey sansür etmiyorum.
  • Ontario Sansür Kurulu 1980'de Günter Grass'tan uyarlanmış "Teneke Trampet" filmini yasakladı ama medya bu yasağı saçma buldu ve hatta Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sorun yaratan görüntüleri o gece ülke çapında ulusal haberlerde gösterdi.
  • Merak ediyorum, ilk defa hangi ülke Tatoeba'ya sansür uygulayacak.
  • Haberler şimdilik sansürlenmiştir.

Sansür tanımı, anlamı:

Sansür etmek : Sansürlemek.

Sansür koymak : Sansürlemek.

Sansürden geçirmek : Her türlü yayını, sinema ve tiyatro eserini denetlemek.

Sansürcü : Sanat eserlerini denetlemekle görevlendirilmiş kimse, sıkı denetimci. Sansür yanlısı.

Sansürcülük : Sansürcünün işi.

Sansürleme : Sansürlemek işi.

Sansürlemek : Sansürden geçirmek.

Sansürlenme : Sansürlenmek işi.

Sansürlenmek : Sansürden geçirilmek.

Sansürlü : Sansür edilmiş.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

Sinema : Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı. Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.

 

Tiyatro : Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. İz, işaret, im.

Denet : Denetleme işi, teftiş. Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.

Denetim : Denetleme.

Kavram : Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu.

Sansürleyebilme : Sansürleyebilmek işi.

Sansürleyebilmek : Sansürleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sansürsüz : Sansürü olmayan.

Diğer dillerde Sansür anlamı nedir?

İngilizce'de Sansür ne demek? : n. censorship, blue pencil, expurgation, news blackout

Fransızca'da Sansür : censure [la]

Almanca'da Sansür : n. Zensur

Rusça'da Sansür : n. цензура (F)