Comport türkçesi Comport nedir

Comport ingilizcede ne demek, Comport nerede nasıl kullanılır?

Comport oneself : Hareket etmek. Davranmak.

Comport oneslf : Hareket etmek.

Comport with : -e uygun olmak. Uymak. -e uymak. Uygun olmak.

Comported : Yakışmak. Bağdaşmak. Uymak. Davranmak.

Comporting : Yakışmak. Davranmak. Bağdaşmak. Uymak.

Component forces : Bileşen kuvvetler.

Comports : Uymak. Davranmak. Yakışmak. Bağdaşmak.

Component analysis : Bileşen çözümlemesi.

Component density : Bileşen yoğunluğu.

Component frequency : Eleman frekansı.

İngilizce Comport Türkçe anlamı, Comport eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Comport ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Behove : Düşmek (iş). Yaraşmak. Yakışık almak. Gerekmek. İcap etmek.

Agree with : Anlaşmak. Hemfikir olmak. Aynı görüşte olmak. İle mutabık kalmak. (alınan karara vb) sıcak yaklaşmak. Katılmak. İyi gelmek. Tetabuk etmek. Yaramak. Aynı fikirde olmak.

Accorded : Vermek. Uyum sağlamak.

Abided : Tahammül etmek. Kalmak. Durmak. Sadık kalmak. Sadik kalmak. Çekmek. İkamet etmek. Katlanmak. Beklemek. Baki kalmak.

Adapt : Aktarmak. İntibak ettirmek. Uydurmak. Adapte etmek. Bilgisayar, tiyatro alanlarında kullanılır. Uyumlandırmak. Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yerel koşullar ve özellikler göz önüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkartmalar ve eklemeler yapmak, örnek : molière'in scapin'in dolapları adlı oyununun ayyar hamza olarak uyarlanması. bir romanı ya da öyküyü sahne için yeniden derleme, düzenleme. örnek : reşat nuri güntekin'in çalıkuşu romanının oyun yapılması gibi. Adapte olmak. Uyum sağlamak.

 

Befits : Uygun düşmek. Yaraşmak.

Deal : Uğraşmak. (bir sorunla) ilgilenmek. Uyuşturucu işi yapmak. Oyun kağıtlarını dağıtma. Vermek. İş yapmak. Kağıt dağıtmak. Miktar. Meşgul olmak.

Behoove : İcap etmek. Yakışık almak. Düşmek (iş). Yaraşmak. Gerekmek.

Behooving : İcap etmek. Gerekmek. Yaraşmak. Düşmek (iş). Yakışık almak.

Move : Veriyi ana bellekte bir yerden başka bir yere aktarma. Hareket. Bilgisayar, bilişim, uzay alanlarında kullanılır. Hareket etmek. İlerlemek. Hareket ettirmek. Kıpırdanmak. Teklif etmek. Tahrik etmek. Duygulandırmak.

Comport synonyms : remember oneself, put forward, posture, assort, bear, comporting, abides, accords, behooved, conduct oneself, adapt oneself, behaves, behoves, bestir oneself, assorts, assert, become, walk, befitted, behaving, befit, comports, accedes, bear oneself, abide by, cut up, abideth, conduct, accede, deport, acceding, abidden, consorting.

Comport zıt anlamlı kelimeler, Comport kelime anlamı

Misbehave : Etmek. Kötü davranmak. Terbiyesizlik etmek. Yaramazlık yapmak. Edepsizlik etmek. Yaramazlık etmek. Uygunsuz davranmak. Terbiyesizlik.

Refrain : Sakınmak. Frenlemek. Geri durmak. Kaçınmak. Kendini tutmak. Alıkoymak. Nakarat. Çekinmek.

Comport ingilizce tanımı, definition of Comport

Comport kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To bear or endure. To put up (with). Deportment. To bear. Conduct. Behavior. As, to comport with an injury. Manner of acting. To brook. To put with. To endure.