Compose a book türkçesi Compose a book nedir

  • Yapıt yaratmak.
  • Oluşturanın özelliğini taşıyan bir yapıt ortaya koymak.

Compose a book ingilizcede ne demek, Compose a book nerede nasıl kullanılır?

Compose : Bestelemek. Yatıştırmak. Şiir yazmak. Yazmak (müzik veya şiir). Birleştirmek. Arabuluculuk yapmak. (aralarındaki anlaşmazlıkları) gidermek. Düzenlemek. Meydana getirmek. Oluşturmak.

A : Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En yüksek not. Atom ağırlığı. Amperin simgesi. (herhangi) bir. Miktar belirtir.

Book : Defter. Kitap. Libretto. Opera metni. Rezervasyon yaptırmak. Peylemek. Senaryo. Deftere geçirmek. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt. Yer ayırtmak.

Assign new text to a bookmark : Bir yer imine yeni metin ata.

Be absorbed in a book : Bir kitap tarafından esir alınmak. Bir kitaba dalmak.

Read like a book : Çok iyi tanımak. Kitap gibi okumak. Çok iyi anlamak. Davranışlarını çok iyi tahlil etmek. Ciğerini okumak.

Know life like a book : Hayatı çok iyi bilmek. Hayat hakkında bilgili olmak. Hayatı anlamak. Hayatta tecrübeli olmak.

Make a book : Bahis yapmak. Bahis oynamak. Bahis oynatmak.

 

Plow through a book : Bir kitabı güçlükle okuyup bitirmek. Kitabı zorla okumak.

Dip into a book : Yüzeysel olarak okumak. Kitaba göz atmak. Bir kitabı gözden geçirmek. Kitaba göz gezdirmek. Bir kitabın bazı bölümlerini okumak.

İngilizce Compose a book Türkçe anlamı, Compose a book eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Compose a book ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Arrange : Kararlaştırmak. Düzenlemek. Bağlamak. Sıralamak. Dizmek. Düzenli bir şekilde yerleştirmek. Ayarlamak. Sıraya koymak. Planlamak.

Write a book : Kitap yazmak.

Compile : Derlemek. Toplayıp bir araya getirmek. Derleme. Toplamak. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Telif etmek. Sıralamak. Derle.