Connect türkçesi Connect nedir

Connect ile ilgili cümleler

English: They often connect Japan with Mt. Fuji.
Turkish: Japonya denince insanların aklına Fuji dağı gelir.

English: I cannot connect my phone to the Internet.
Turkish: Telefonumla internete bağlanamıyorum.

English: I couldn't connect to the network.
Turkish: Ağa bağlanamadım.

English: He knows how to connect his computer to the Internet.
Turkish: Bilgisayarının internete nasıl bağlandığını biliyor.

English: I can't connect to the Internet.
Turkish: Ben internete bağlanamıyorum.

Connect ingilizcede ne demek, Connect nerede nasıl kullanılır?

Connect auto retry : Otomatik yeniden bağlanma denemesi.

Connect in series : Seri bağlamak.

Connect network drive : Ağ sürücüsüne bağlan.

Connect network registry : Ağ kayıdına bağlan.

Connect network resources : Ağ kaynaklarına bağlan.

Connect to network fax server : Ağ faks sunucusuna bağlan.

Connect time : Bağlantı zamanı. Bağlantı süresi. Kullanıcının internet hizmet sağlayıcısına bağlı olduğu süre. Bağlanma zamanı.

Connect to msn to check names : Adları incelemek için msn'e bağlan.

 

Odbc connect str : Odbc bağlantı dizesi.

Connect using : Bağlanırken kullan. Bağlanırken kullanılacak. Bağlantıda kullan.

İngilizce Connect Türkçe anlamı, Connect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Connect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cleave : Çatlamak. Yapışmak. -den ayrılmamak. Açmak. Sadık kalmak. Yarılmak. Bölmek. İkiye ayrılmak. Bölünmek.

Assemble : Çevirmek (bilgisayar). Düzenlemek. Montaj yapmak. Toplanmak. Toplantı yapmak. Çevirmek (program). Bir araya koymak. Takmak.

Be wedded to : Nal deyip mıh dememek. Kendini adamak.

Tieing : İlişki. Atmak (düğüm). Bağ. Yenişememek. Bitirmek. Bağlantı. Alaka.

Apply : Başvuruda bulunmak. Aletleri kullanmak. Gitmek (birine). Yaymak. İlgisi olmak. Müracaat etmek. Kendini vermek. Uygun olmak.

Acception : Kabul. Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Benimseme.

Ground : Kent içinde, dışında ya da kent sınırları yakınında tarım etkinliklerine ayrılmış ya da bölünerek ve altyapısı hazırlandıktan sonra kentsel yerbölümler durumuna getirilmeye elverişli geniş yerlere verilen ad. Kurmak. Yere indirmek. Zemin. Karaya oturtmak. Temel neden. Dayanmak. Hareket izni vermemek. Kayaçların ufalanıp ayrışmasından oluşan ve içine organik kalıntılar karışmış olan yeryüzünün en üst katmanı. Dayandırmak.

 

Cling : Tıngırdamak. Yapışmak. Sımsıkı tutmak. Sarılmak. Tırmanmak. Tutunmak. Sıkıca sarılmak. Sıkı sıkı tutmak. Sadık kalmak.

Ally : Ticaret serbestliği. Katmak. Katılmak. Dost. Müttefik. Arkadaş. Müttefik ülke.

Have it off : Birisini yatağa atmak. Kırıştırmak. Cinsel ilişkiye girmek. Oynaşmak. Seks yapmak. Mala vurmak. Yasak aşk yaşmak. Kaçamak yapmak. Cinsel ilişki yaşamak.

Connect synonyms : cerebrate, free associate, interdepend, accent char, think, enter into connections, familiarise, attach oneself to, bear on, agglutinates, absolute device, joint, accent bar, be related to, arrange, remember, be tied to, amalgamated, contacting, bring together, contact, colligate, attaches, conjoins, affiliating, agglutinated, accelerator key, adheres, amalgamating, reach, allying, concatenates, belong to.

Connect zıt anlamlı kelimeler, Connect kelime anlamı

Detach : Ayrılmak. Çıkarmak. Kopmak. Kaldırmak. Koparmak. Sökmek. Çözmek. Özel görevlendirmek. Ayırmak.

Disjoin : Ayırmak. Bağları kopmak. Birleşmesine engel olmak.

Disconnect : Akımını kesmek. Bağlantıyı kesmek. Ayırmak. Bağlantısını koparmak. Kesmek. Bağlarını koparmak. Bağlantısını kesmek. Kesmek (telefon veya cereyan veya gaz vb). Fişini çekmek. Birbirinden ayırmak.

Connect antonyms : dissociate.

Connect ingilizce tanımı, definition of Connect

Connect kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One argument connects with another. To associate. To combine. To join, or fasten together, as by something intervening. As, one line of railroad connects with another. To establish a bond or relation between. To unite or link together. To join, unite, or cohere. To have a close relation.