Contiguousness türkçesi Contiguousness nedir

Contiguousness ingilizcede ne demek, Contiguousness nerede nasıl kullanılır?

Contiguous building : Bitişik yapı düzeni. İki yanı komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bitişik, aralıksız yapıların başat ya da çoğunlukta olduğu yapı ve bayındırım düzeni. Blok yapı. Bitişik yapı nizamı. Bitişik yapı.

Contiguous construction : İki yanı, komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bitişik olan yapı. Bitişik yapı.

Contiguous country : Hemhudut ülke. Komşu ülke.

Contiguous to : -e yakın.

Contiguous zone : Bitişik bölge.

Archeological contiguous zone : Arkeolojik bitişik bölge.

Incontiguous assimilation : Kelime içinde bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi boğumlanma niteliği bakımından kendisine benzetmesi: binmek > minmek, etmek > ekmek, benderek > mendirek, şemsiye > şemşiye gibi bk. benzeşme. Uzak benzeşme.

Incontiguous metathesis : Uzak göçüşme. Yanyana bulunmayan ünsüzlerin yer değiştirmesi ile oluşan göçüşme olayı: ödünç> öndüç, ileri > ireli, lanet > nalet, güvercin > güvencir, zerdali > zelderi vb. ayrıca bk. göçüşme.

Contiguous : Sınırdaş. Bitişik. Yakın. Komşu. Hemhudut. Muttasıl.

Noncontiguous : Bitişik olmayan. Sınırdaş olmayan.

 

İngilizce Contiguousness Türkçe anlamı, Contiguousness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Contiguousness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Familiarities : Ülfet. Laubalilik. İyi bilme. Samimiyet. Bilme. Yatkınlık. Samimilik. Aşinalık. Teklifsizlik.

Environs : Dolay. Çevre. Havali. Yöre. Etraf.

Adjacencies : Çevre. Etraf. Dolay.

Neighborhoods : Komşular. Konu komşu. Merkezi yer. Semt. Çevre. Yöre. Yakın. Muhit. Mahalle.

Nearness : Cimrilik.

Affinities : Birleşme eğilimi (kimya terimi). Akrabalık. Benzerlik. İlişki. Dünürlük. Benzeşme. İlgi. Çekicilik.

Oftenness : Düzenlilik. Sık sık olma.

Adjacency : Bitişik olma. Yanyanalık. Komşuluk.

Approximations : Yaklaşma. Tahminler. Tahmin.

Neighborhood : Muhit. Yakın. Mahalle. Yöre. Semt. Merkezi yer. Komşuluk ilişkileri. Komşular. Çevre.

Contiguousness synonyms : environment, thickness, thick, frequence, contiguity, frequency, density, frequencies, the thick, approximation, incidence, affinity, outskirts, neighbourhoods, contiguities, connexions, proximity, outskirt, neighbourhood, densities, familiarity, affection, connection, connexion, locality, closeness, frequentness, compactness, localities, area, chumminess, precincts, interval.

Contiguousness zıt anlamlı kelimeler, Contiguousness kelime anlamı

Farness : Çok uzakta olma durumu. Mesafelilik. Uzaklık.