Correctness türkçesi Correctness nedir

Correctness ile ilgili cümleler

English: The correctness of the information is doubtful.
Turkish: Bilginin doğruluğu şüpheli.

Correctness ingilizcede ne demek, Correctness nerede nasıl kullanılır?

Incorrectness : Yanlışlılık. Düşüklük. Hatalı olma durumu. Hatalılık. Yanlışlık. Doğru olmama durumu.

Correct answer : Doğru karşılık. Doğru cevap. Doğru yanıt.

Correct heat : Tav.

Correct pronunciation : Bir sesin veya kelimenin doğru söyleyişi. Doğru telaffuz.

Correct size : Doğru boyut.

Correctable : Düzeltilebilir. Onarılabilir. Düzeltilebilen.

Corrected cost : Düzeltilmiş tarihsel tümdeğer. Tarihsel tümdeğerin bir ya da birden çok ederleri aracılığı ile elde edilen tümdeğer.

Corrected : Düzeltildi. Kötü davranış için cezalandırılmış veya disipline sokulmuş. Düzeltilen. Düzeltilmiş. Disiplinli. İstenmeyen bir şeyi etkisizleştirmiş olan.

Correct : Tashih etmek. Üzerinde kalem oynatmak. Doğrultmak. Doğrulamak. Bir sayışımı, bir işelmi kapsadığı yanlışlıklardan arıtarak düzeltme. Yanlışsız. Ayarlamak. Düzeltme. Kusursuz. Düzeltmek.

Correct usage : Doğru kullanış. Doğru kullanım. Doğru kullanma. Yerinde kullanma.

 

İngilizce Correctness Türkçe anlamı, Correctness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Correctness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Safeties : Asayiş. Güvenlik. Korkusuzluk. Emniyet. Koruyucu. Güven.

Evenness : Düzgünlük. Düz oluş. Eşitlik. Tarafsızlık. Aynılık. Düzlük. Huzur.

Authenticity : Güvenilirlik. Özgünlük. Belgelenmeye elverişli olma. Doğruluğunu ispat etme. Orijinallik. Gerçek olma özelliği. Sahicilik. Otantiklik. İçten samimi.

Balancing : Yazılık, çizelge ve sayışımlar arasında uygunluk sağlama. belirli bir süre sonunda sağlanan karı ve yitireceyi saptamak üzere kuruluşça tutulan sayışrmların borçlu ve alacaklı dalları üzerinde sonuç olarak bir denge sağlama. Denkleştirme. Simetrik olma durumu. Düzgünlük. Simetri. Denkleştirici. Doruluk. Dengeleme. Mutabakat.

Authenticities : Gerçeklik. Otantiklik. Orijinallik. Aslına uygunluk. Özgünlük. Doğruluğunu ispat etme. Sahicilik. Güvenilirlik.

Correctitude : Münasip olma. Münasiplik. Uygun olma. Yakışık alma.

Validity : Bir testin, ölçülmesi istenilen özelliği ya da özellikleri gerçekten ölçebilme niteliği, bk. bileşik geçerlik, görünüş geçerliği, kapsam (konu) geçerliği, tahmin geçerliği, yapı geçerliği. değerlerin belli bir topluma özgü koşullar içinde yürürlükte olabilmesi gücü. Geçerlik. Hüküm. Yürürlük süresi. Bir aracın gerçekten ölçmek istediğini ölçme, bir bilginin konusuna uygun düşme yeteneği. Meşruluk. Yasallık. Geçerlilik.

Soundness : Seslilik. Esenlik. İyi durumda olma. Yasallık. Mükemmellik. Sağlık. Sağlamlık. Bir ölçme aracıyla elde edilen ölçümlerin yüksek güvenirlik ve geçerlik düzeyinde kazandığı süreğenlik.

 

Propriety : Görgü kuralları. Yakışık alma. Adab-ı muaşeret. Edep. Münasip olma. Yerindelik. Adetlere uyma.

Welfare : Esenlik. Yardım. Rahat. Sosyal yardımlaşma. Refah. Bolluk, rahat ve varlık içinde bir yaşam sürdürme. Mutluluk. Gönenç. Yoksullara yardım.

Correctness synonyms : political correctness, political correctitude, incorrect, fealty, properness, candidness, adequacy, security, acceptability, agreeability, candor, rightness, erectness, appositeness, accurateness, adaptations, correct, authentics, truth, impeccability, advisableness, adequateness, precisions, safetying, conscientiousness, quality, actualness, welfares, faithfulness, accord, accuracies, healthiness, validities.

Correctness zıt anlamlı kelimeler, Correctness kelime anlamı

Incorrect : Doğru olmayan. Hatalı. Yakışıksız. Biçimsiz. Asılsız. Münasebetsiz. Düzeltilmemiş. Yanlış. Uygunsuz.

Right : Derleyip toplamak. Haklı çıkarmak. Tam olarak. Dosdoğru. Haklı. Düzgün. Cidden. Sağa. Telafi etmek. Yolunda.

Wrongness : Haksızlık. Ahlaksızlık. Hatalılık. Yanlışlık. Yanlış olma durumu.

Correctness antonyms : political incorrectness, incorrectness, wrong, correct, improperness, impropriety.

Correctness ingilizce tanımı, definition of Correctness

Correctness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the correctness of opinions or of manners. The state or quality of being correct. The correctness of a text or copy. Correctness in writing or speaking. Correctness of taste.