Cravens türkçesi Cravens nedir

Cravens ingilizcede ne demek, Cravens nerede nasıl kullanılır?

Craven : Namert. Korkakça. Ödlek. Korkak. Açgözlü. Pisboğaz. Doyumsuz.

Cravenly : Korkakça. Korku ile. Namertçe. Ödlek bir şekilde.

Cravenness : Korku. Ödleklik. Korkaklık.

Crave for : Mumla aramak. Canı çekmek. Burnunda tütmek.

Crave : Can atmak. Çok istemek. Yalvarmak. -e içi gitmek. Rica etmek. İçin deli olmak. İstemek. Arzulamak. -e can atmak. İstirham etmek.

Cravingly : Özlemle. Şiddetli arzu ile. Hasretle.

Craving : İsteme. Doymak bilmez iştah. Kriz. Şiddetli arzu. Hasret. Arzu. Tutku. İhtiras. Özlem. Tul-u emel.

Craved : Çok istenen. Can atmak. Çok istemek. Hasret olmak. Yalvarmak.

Cravats : Boyun bağı. Eşarp. Boyunbağı. Kravat.

Cravers : Hasret çeken kimse. Arzulayan kimse. Çok isteyen kimse.

İngilizce Cravens Türkçe anlamı, Cravens eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cravens ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Despicable : Alçak. Hakir. Adi. Deni. Değersiz. Küçümsenen. Rezil. Aşağılık.

Poorspirited : Yüreksiz.

Basely : Alçakça. Alçak bir şekilde. Ahlaksızca. Sefil bir şekilde. Sefilce.

Gormands : Çok yiyen kimse. Boğazına düşkün kimse. Obur kimse. Açgözlü kimse. Obur. Doymayan kimsen.

 

Glutton : Hevesli kimse. Obur. Porsuk. Doymayan kimse.

Unsatisfied : Memnun edilmemiş. Yetersiz. Hoşnutsuz. Tatminsiz. Memnun kalmamış. Yerine getirilmemiş (şart). Yerine getirilmemiş. Tatmin olmamış. Tatminsiz kalmış.

Gormand : Aşırı derecede yeme ve içme eğilimi olan. Boğazına düşkün. Obur.

Sneakily : El altından bir şekilde. Hileci bir şekilde. Gizlice. Alçakça. Sinsice. Aldatan bir şekilde.

Chicken : Bulada. Yavru kuş. Korkak kişi. Civciv. Korkak davranmak. Piliç. Piliç eti. Toy. Tavuk.

Chicken hearted : Tavşan yürekli.

Cravens synonyms : gluttons, lust, pigeonhearted, chinless, desire, currish, greedier, fearful, want, afeard, caitiff, afraid of his own shadow, cissy, craven, pusillanimously, faint hearted, gluttonous, edacious, lily livered, fainthearted, shyly, fearsomely, poltroon, coward, greediest, chicken livered, hunger, faintheartedly, avid, dastardly, gourmands, esurient, grabber.

Cravens zıt anlamlı kelimeler, Cravens kelime anlamı

Brave : Cesur. Yiğit. Cesaretle karşılamak. Görkemli. Kahraman. Cesaretle karşı koymak. Meydan okumak. Kızılderili savaşçı. Cesaret göstermek. Göğüs germek.

Cravens antonyms : uncarved.