Crossover türkçesi Crossover nedir

 • Genetik değişim.
 • Geçiş yeri.
 • Karşıya geçme.
 • Atlama.
 • Aşma deveboynu.
 • Boru atlaması.
 • Köprü.
 • Kutrani makas.
 • Geçit.
 • Değişime uğratılmış karekteristik yapı.
 • Modemsiz kablo.
 • Üst geçit.
 • Aşma.
 • Arkuruşmak.

Crossover ingilizcede ne demek, Crossover nerede nasıl kullanılır?

Crossover distortion : Geçiş distorsiyonu. Geçiş bozulması.

Crossover frequency : Geçiş frekansı.

Crossovers : Aşma. Genetik değişim. Atlama. Kutrani makas. Köprü. Boru atlaması. Geçit. Değişime uğratılmış karekteristik yapı. Aşma deveboynu. Karşıya geçme.

Crossopterygians : Saçak yüzgeçliler. Balıklar (pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (teleostomi) alt sınıfından, kıkırdakları iskeletli olan ve sırt ipliği bulunan, kuyruk yüzgeçleri heteroserk yapıda olan, dişli ya da dişsiz, türlerinin büyük bir kısmı yok olmuş, afrika tatlı sularında birkaç türüne rastlanan bir takım.

Crossopterygii : Saçak-yüzgeçliler. Saçak yüzgeçliler.

Cross action : Mütekabil dava. Karşı dava. Karşılıklı dava. Mukabil dava.

Cross arm : Çapraz kol.

Cross a check : Çizgili çek düzenlemek. Bir çeki sadece çek üzerinde yazılı kişi tarafından paraya çevrilebilecek şekilde işaretlemek.

Cross axle landing gear : Ara akslı iniş takımı.

Cross beam : Enine kiriş. Çapraz kiriş. En kirişi.

 

İngilizce Crossover Türkçe anlamı, Crossover eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crossover ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Passing place : Yol cebi.

Exceeding : Çok. Ölçüsüz. Aşkın. Aşırı. Olağanüstü.

Viaduct : Aşıt. Viyadük. Karayolu köprüsü. Vadi gibi çukurluk bir alan üzerinden kara veya demiryolunu geçiren ayaklı köprü. Kara köprü. Asma yol.

Zebra crossing : Çizgili yaya geçidi. Yaya geçidi.

Alleyways : Sokak arası. Binaları bağlayan geçit. Geminin yan kısımlarında bulunan geçit veya koridor. Dar yol.

Voter : Oy kullanan. Seçmen. Oy veren kimse. Saylavcı. Müntahip.

Passageway : Pasaj. Aralık. Koridor. Geçiş yolu. Koridor (ingiliz ingilizcesi). Koridor hol veya pasaj gibi geçiş için dar yol.

Passing over : Aşırma.

Cell connector : Bölme köprüsü. (akü) eleman köprüsü. Akımsaklarda iki bölme arasında elektriksel bağı sağlayan iletken. Eleman köprüsü.

Pedestrian crossing : Yollarda, yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak üzere, çivi, boya, renkli taş, ışık gibi belirtkelerle ayrılmış geçit. Yaya geçidi. Çizgili yaya geçidi.

Crossover synonyms : crossover voter, jump cut, diplexer, encroachment, jump, hop, jumping, leap, footbridges, navigating bridge, crosswalk, elector, negotiations, crossing, negotiation, causeways, grade separation, overshoot, bab, alley, alleys, transcension, overtopping, areaways, overpassed, catwalk, overpasses, overpass, caprioles, overthrust, leep, bridge, leaping.