Dadaşlık nedir, Dadaşlık ne demek

  • Dadaş olma durumu

Dadaşlık kısaca anlamı, tanımı:

Dadaş : Erkek kardeş. Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü. Delikanlı, yiğit kimse.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.