Dadaş nedir, Dadaş ne demek

  • Erkek kardeş
  • Delikanlı, yiğit kimse.
  • Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü.

"Dadaş" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Su katılmamış bir dadaştı ve politika ile uğraşmamıştı." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Delikanlı. 6.bk. dada (I)-

Adları aynı olan, adaş

4.bk. dada (I)-

Büyük kardeş, ağabey

Bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk

Mert, cesur.

Baba.

Külhanbeyi, kabadayı.

Arkadaş, ahbap 1

Ağabey, bar oynayan delikanlı, Erzurumlu arkadaş, hemşeri, geniş anlamı ile Erzurum bölgesinin efesi

İkiz. 1

Ağabey; arkadaş; hemşehri (çağırma sözü). || daaş

Aynı yaşta olan küçük çocuklar, akran 1

Erkek kardeş. 3.bk. dada (I)-

Hala

Dadaş isminin anlamı, Dadaş ne demek:

Erkek ismi olarak; Erkek kardeş. Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. Mert, cesur. Arkadaş, dost.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır ilinde, Hazro belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Dadaş hakkında bilgiler

Dadaş , Türkiye 'de Erzurum denince halk arasında akla gelen ilk ifadedir. Dadaş kelimesi Erzurum 'da ve yöresinde yerleşik veya menşe-i olarak bu yörenin insanını ya da özellikle bu yöreye ait bir folklör oyunu olan Erzurum barlarını oynayan oyunculardan her birini ifade eder. Bu sebeple dadaş ifadesi üzerinde fikir beyan edenler, bunu Erzurum ve bar sözcükleriyle ilişkilendirirler. Genel olarak Erzurum yöresinde 1- Erkek kardeş, 2- Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3- Mert, cesur. 4- Arkadaş, dost. anlamlarında kullanılır. Ayrıca Ağabey, bar oynayan delikanlı, Erzurumlu arkadaş, hemşeri, geniş anlamı ile Erzurum bölgesinin efesi şeklinde de ifade edilir. Üzerinde çok beyan ve açıklamalarda bulunulan dadaş ifadesi, yöre kültürünün sembolik söyleniş biçimidir. İçeriği yukarıda açıklandığı gibi oldukça zengin olup, Erzurum merkezinde, civar ilçe ve köylerinde yaşayan insanların kendi aralarında veya onlara başkalarınca yapılmış olan hitap şeklidir. Zaman zaman kişiye hitaben doğrudan söylenilebildiği gibi, bazen de yüceltme sıfatı olarak kullanılır. Dadaş olmak tarihi kahramanlıklar, dostluklar, sevgi ve saygı diyalogları, insanlar arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın adeta alt yapısını oluşturan en önemli unsurdur.Anadolu 'da özellikle olumlu anlamda Erzurum halkı için kullanılan bu ifade kültürel içerik taşır. Dadaş : numune-yi misal bir Erzurum 'lu, bar tutan, at binen, cirit atan, kabadayı, tığ gibi bir delikanlıdır.. Gerek Erzurum ve yöresinde ve gerekse Anadolu 'da dadaş olmanın müstesna bir durum olduğu, "efendilik" anlamında fıtrî (doğmatik), asaletli bir ruh hali olduğuna da inanılır.. Bu düşünceden hareketle tarihî bir misyona sahip olan dadaşlar için : zaman zaman serhat boylarında bekçi; düşkünün, fakirin, kimsesizin kimsesi; eli ve sofrası açık mert bir köylü, bir esnaf; camilerde görev yapan imanlı, toksözlü, nur yüzlü bir din görevlisi; siyasî açıdan medeni cesareti olan cesur bir hatip, yiğit bir komutan, görevini namus bilen bir devlet memuru, bir öğretmen, bir polis; kendisini ailesine ve çocuklarına adamış Erzurum'lu bir ana veya babadır" tanımı, Türk halkının geniş bir kesimi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Dadaş, aile içinde ve dışında herkesin saygınlığını kazanmış, her konuda kendine güven duyulan, sofrası eşe - dosta yoksula düşküne açık, iyi bir aile reisi olarak da bilinmektedir.. Türk İstiklâl Harbi boyunca Anadolu’da çıkarılan çeşitli gazetelerde Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar kaleme alan ve Türkiye 'de Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” nin de yazarı olan İsmail Habip Sevük " Yurttan Yazılar, 1943 " adlı eserinde " Batı Anadolu'nun zeybeğine karşılık Erzurum'un dadaşı var. Dadaş külhanbeyi değil kabadayıdır " ifadesi ile birlikte " dadaşlığın bir davranış biçimi, bir yaşama şekli, bir ahlâk anlayışı olarak kabul edilebileceği " vurgusunu yaparak " Dadaşlık ", yazar tarafından bir ibadet türü paralelinde değerlendirilmiş, hatta adeta bir mezhep olarak kendisince yorumlanmıştır. İsmail Habip Sevük 1943 yılında kaleme aldığı eserinde: " Bu mezhebin ibadetleri iyi silah kullanmak, güzel cirit oynamak; milli oyunları iyi bilmek ve paraya ehemmiyet vermemektir. Mezhepte en esaslı iki akide kimseden korkmayacak ve kimseyi öldürmeyeceksin. Korkmak en büyük ayıp, öldürmek ondan daha ayıp... Maksat hayat değil galebedir. Yiğitsen yen, hatta yenil, gene öylesin ; öldürdünse, yenmedin, yiğitliği lekeledin..." şeklinde konuyla ilgili açıklamalara yer vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk 'ün 23 Nisan 1920'de, Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, Erzurum mebusu sıfatıyla Meclis ve Hükûmet Başkanlığına seçilmesi çok dikkat çekicidir. Atatürk'ün, Erzurum Milletvekili olarak ilk mecliste dadaşlar diyarı Erzurum 'u, Erzurumluları temsil etmesi; dadaşların ona, onun da dadaşlara verdiği önemi ortaya koymuştur.

 

Günümüzde Türkmenistan'da dadaş ifadesinin kullanılıyor olması kelimenin etimolojisi hakkında kısmen de olsa bilgi vermektedir. Öte yandan, Azerbaycan'da da " Dadașlar " adlı bir belde bulunmaktadır.

 

Dadaş anlamı, tanımı:

Erkek : Koca. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Kardeş : Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri. Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Yaşça küçük olan çocuk.

Delikanlı : Sözünün eri, dürüst, namuslu (kimse). Gençlere bir seslenme sözü. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek.

Yiğit : Delikanlı, genç erkek. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse). Güçlü ve yürekli, kahraman, alp.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Dost : Sahibine sevgi gösteren hayvan. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse.

Dadaşlık : Dadaş olma durumu.

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Uzak olmayan yer. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan.

Seslenme : Seslenmek işi. Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Erzurum : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Halk : Yaratma. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.

İfade : Anlatım. Dışa vurum. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.

Dadaşkent : Erzurum kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Dadaşköy : Erzurum şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Dadaşmak : Ölçüşmek.

Diğer dillerde Dadaş anlamı nedir?

İngilizce'de Dadaş ne demek? : brother; young man, youth