Damnation türkçesi Damnation nedir

Damnation ingilizcede ne demek, Damnation nerede nasıl kullanılır?

Damnatory : Kınama ifade eden veya kınamaya neden olan. Suçlu çıkarma ile tehdit eden. Lanetli.

Damnabilities : Lanetli olma. İğrenç olma. Lanetlenmeye layık olma.

Damnability : Lanetlenmeye layık olma. İğrenç olma. Lanetli olma.

Damnable : Melun. Nefret edilen. Lanet olası. Sıkıcı. Lanetli.

Damnableness : Lanetlilik. Sıkıcılık. Lanetli olma. Nefret edilen olma. Lanetlikik. Lanetlenmeye layık olma. İğrençlik. Tiksindirici olma.

Damnably : Sıkıcı olarak. Tiksindirici bir biçimde. Lanetli bir şekilde. İğrenç bir şekilde.

İngilizce Damnation Türkçe anlamı, Damnation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Damnation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disaster : Afet. Olağanüstü durum. Talihsizlik. Facia. Musibet. Felaket.

Anathemas : Lanetli şey. Afaroz. Aforoz etme. Aforoz edilmiş kimse. Nefret edilen şey. Aforoz. Lanetlenmiş kimse.

Collapse : Açılır kapanır olmak (iskemle veya masa). İçgüçlerin etkisiyle, yerkabuğunun bir bölümünün asal durumunu yitirerek alçalması. Suya düşmek. Çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi. normal tonusun kaybedilmesi sonucu büzüşmesi, küçülmesi, sönmesi veya çökmesi. vazodepresyon. Çökme. Çöküntü. Çökmek. Başarısız olmak. Katlanmak.

 

Afflictions : Dert. Üzme. Istırap. Üzüntü. Acı. Keder. Ağrı. Izdırap. Felaket.

Cusses : Sövmek. Herif. Huysuzluk. Tip. Delikanlı. Genç adam. Adam. Küfür.

Death : Helak. Ecel. Canlılarda bütün hayati olayların son bulması. Son. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ölme. Ruhun gövdeden ayrılmasıyla açıklanan evrensel halk inancı. (ölüyü arıtmak ve öte dünyadaki hayata hazırlamak amacıyla birçok işlemlere başvurulmaktadır.) bk. arınma, öteki dünya. Azrail. Katil. Ahiret yolculuğu.

Blight : Suya düşürmek. Afet. Çürümek. Kötü etkilemek. Kötü izlenim bırakmak. Kavurmak. Keşmekeş (argo terim). Bozmak. Kötü etki. Felaket.

Condemnations : Kabahatli bulma. Kamulaştırma. İstimlak. Kanunen el koyma. Suçlama. Suçlu çıkarma. Ayıplama. Kınama. Mahkumiyet.

Curse : Sövmek. Sövüp saymak. Lanet okumak. Küfür etmek. Lanetlemek. İntizar etmek. Küfür. Beddua etmek. Kargış etmek.

Calamities : Sefalet. Yoksulluk. Musibet. Afat. Afet. Felaket.

Damnation synonyms : fire and brimstone, eternal damnation, cusswords, bad, damns, cursing, malediction, maledictions, catastrophe, eviler, state, blights, banes, darned, cankerworms, cuss, bane, cussword, cursed, chuffing, cropper, catabolism, affliction, bads, reprobation, bleeding, deep shit, debacle, destruction, damn, denouncement, catabolic, evil.

Damnation ingilizce tanımı, definition of Damnation

Damnation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Openly expressed disapprobation. The state of being damned. Condemnation.