Defendants türkçesi Defendants nedir

Defendants ingilizcede ne demek, Defendants nerede nasıl kullanılır?

Codefendants : Birlikte davalılar. Müşterek zanlı.

Defendant : Müdafi. Sanık. Davalı. Maznun. Müddeialeyh. Zanlı.

Codefendant : Müşterek zanlı. Müşterek davalı. Birlikte dava olunan.

Defendable : Korunabilir. Savunulur. Savunulabilir.

Defendable borders : Korunabilir veya savunabilir hudutlar. Savunulabilir sınırlar.

Defend from : Korumak.

Defended : Savunmak. Korumak. Müdafaa etmek.

Defend the suit : Davaya bakmak. Davayı üstlenmek.

Defend oneself : Kendini savunmak. Korunmak.

Defendee : Savunulan.

İngilizce Defendants Türkçe anlamı, Defendants eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defendants ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Culprit : Fail. Suçlu. Hükümlü. Maznun. Mücrim.

Culprits : Mücrim. Hükümlü. Fail. Suçlu. Maznun.

Defendant : Maznun. Müdafi. Müddeialeyh.

Litigator : Davacı. Dava açan kimse (hukuk terimi). Karara itiraz eden kimse. Dava tarafı olan kimse.

Perpetrator : Suçlu. Fail. Adı karışan. İrtikap eden. Suç işleyen. Mürtekip. Mücrim. Suç işleyen kimse.

Respondents : Savunma makamı. Davalılar.

Posterity : Zürriyet. Gelecek kuşaklar. Nesil. Döl. Ahfad. Soy. Gelecek nesiller. Genç nesil.

 

Defence : Savunma silahları. Korunma. Savunma. Müdafaa. Koruma. Saldırıya karşı koyma hareketi. Doğrulama. Defans oyuncusu. Savu.

Defendants synonyms : co defendant, biological group, libellees, litiginous, contested, respondent, libelees, defense, litigatious, in dispute, codefendant, litigant, dft, suspected, litigious, libelee, libellee, indictees, suspect, suspects, indictee, accused.

Defendants zıt anlamlı kelimeler, Defendants kelime anlamı

Plaintiff : Müşteki. Dava eden. Müddei. Davacı. Şikayetçi.

Unconditional : Kesin. Mutlak. Koşulsuz. Şarta bağlı olmayan. Kayıtsız. Kayıtsız şartsız. İtirazsız. Koşula bağlı olmayan. Şartsız.