Dehydrogenate türkçesi Dehydrogenate nedir

  • Hidrojen gidermek.
  • Hidrojensizleştirmek.
  • Hidrojenini atmak (kimya).
  • Hidrojensiz bırakmak.

Dehydrogenate ingilizcede ne demek, Dehydrogenate nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenated : Hidrojeni atılmış (kimya). Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz. Hidrojensiz bırakılmış.

Dehydrogenates : Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak.

Dehydrogenating : Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenation : Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması. Dehidrojenasyon. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Hidrojen giderme. Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması.

Dehydrogenase : Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim. Dehidrojenaz.

Nadh dehydrogenase : Nadh'den elektronları ubikinona taşıyan bir solunum zinciri enzimi. nadh-koenzim q redüktaz. Nadh dehidrojenaz.

Glutamate dehydrogenase : Gldh. Glutamat dehidrogenaz. Karaciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, gldh. normalde plazmada bulunmaz, karaciğer nekrozuna neden olan durumlarda plazma düzeyi yükselir.

 

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Alfa ketoglutarat dehidrogenaz. Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri.

Sorbitol dehydrogenase : Karaciğer ve testislerde bulunan sorbitolden fruktoz üretimini katalize eden karaciğer hastalıklarında serum düzeyi yükselen enzim, iditol dehidrogenaz. Sorbitol dehidrogenaz.

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz.

İngilizce Dehydrogenate Türkçe anlamı, Dehydrogenate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Oxygenize : Oksijen vermek. Oksijen katmak.

Dehydrogenise : Hidrojenini çıkarmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır). (kimya) hidrojensizleştirmek.

Change : Takas etmek. Bozdurmak. Tebdil etmek. Ufak para. Değişim. Değişiklik. Değiş tokuş etmek. Değişikliğe gitmek. Değiştirmek. Bozmak.

Modify : Üzerinde değişiklik yapmak. Değiştirme. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tamlamak. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Tadil etmek. Değişmek. Nitelemek. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Biraz değiştirmek.

 

Dehydrogenize : (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojenini çıkarmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır).

Alter : Başka türlü olmak. Hadım etmek. Değişiklik geçirmek. Değişmek. Evirmek. Başkalaştırmak. Değişim geçirmek. Değişiklik yapmak. Başkalaşmak. Hadım etmek (hayvan).

Dehydrogenate synonyms : oxygenise, dehydrogenating, dehydrogenates.

Dehydrogenate zıt anlamlı kelimeler, Dehydrogenate kelime anlamı

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenat. Hidrojenlemek.

Dehydrogenate ingilizce tanımı, definition of Dehydrogenate

Dehydrogenate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To deprive of, or free from, hydrogen.