Hydrogenate türkçesi Hydrogenate nedir

  • Hidrojenlemek.
  • Hidrojenat.
  • Hidrojenle birleştirmek (kimya).
  • Hidrojenle birleştirmek.

Hydrogenate ingilizcede ne demek, Hydrogenate nerede nasıl kullanılır?

Hydrogenated : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojene. Hidrojenize. Hidrojenlemek. Hidrojenlenmiş. Hidrojen eklenmiş. Hidrojen ile birleştirilmiş.

Hydrogenates : Hidrojenlemek. Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek (kimya).

Dehydrogenate : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenated : Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojeni atılmış (kimya). Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz.

Dehydrogenates : Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek.

Hydrogenase : Çoğu maddelerin indirgenmesi için hidrojen molekülünü kullanan enzim. Hidrojenaz.

Dehydrogenating : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek.

Alcohol dehydrogenase : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrogenaz. Alkol dehidrojenaz.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Alfa ketoglutarat dehidrogenaz. Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri.

 

Hydrogenation : Hidrojeni ayırma. Bir organik bileşiğin hidrojenle birleştirilmesi ya da moleküle hidrojen katılması süreci. Hidrojenle muamele etme (kimya). Doymamış yağ asitlerindeki çift karbon bağına hidrojen katılmasıyla aynı karbon atomuna sahip doymuş yağ asitlerinin elde edilmesi. Hidrojenlenme. Hidrojenle birleştirme. Hidrojenleme. Hidrojenasyon. Hidrojenleşme. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

İngilizce Hydrogenate Türkçe anlamı, Hydrogenate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hydrogenate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Modify : Değişmek. Değiştirme. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Üzerinde değişiklik yapmak. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Tamlamak. Tadil etmek. Nitelemek. Değişiklik yapmak.

Alter : Değişmek. Kısırlaştırmak. Başkalaşmak. Başka türlü olmak. Evirmek. Değişim geçirmek. Değiştirmek. Değişiklik yapmak. Değişiklik geçirmek.

Change : Bozdurmak. Değiştirmek. Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Üzerini değişmek. Değişikliğe gitmek. Aktarmak. Takas etmek. Haline gelmek. Bozmak. Değişime uğratmak.

Hydrogenating : Hidrojenleyici.

Hydrogenated : Hidrojene. Hidrojenlenmiş. Hidrojen ile birleştirilmiş. Hidrojen eklenmiş. Hidrojenize.

Hydrogenate synonyms : hydrogenize, hydrogenates.

Hydrogenate zıt anlamlı kelimeler, Hydrogenate kelime anlamı

Dehydrogenate : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek.

Hydrogenate ingilizce tanımı, definition of Hydrogenate

Hydrogenate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To hydrogenize.