Hydrogenated türkçesi Hydrogenated nedir

  • Hidrojenize.
  • Hidrojenlenmiş.
  • Hidrojenlemek.
  • Hidrojen ile birleştirilmiş.
  • Hidrojenle birleştirmek (kimya).
  • Hidrojene.
  • Hidrojen eklenmiş.

Hydrogenated ingilizcede ne demek, Hydrogenated nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenated : Hidrojensiz. Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojeni atılmış (kimya).

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenlemek. Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek.

Hydrogenates : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenat. Hidrojenlemek.

Dehydrogenate : Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak.

Dehydrogenates : Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Dehydrogenase : Dehidrojenaz. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Dehydrogenation : Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Hidrojen giderme. Dehidrojenasyon. Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

Hydrogenations : Hidrojenle birleştirme. Hidrojenleme. Hidrojeni ayırma. Hidrojenle muamele etme (kimya). Hidrojenlenme. Hidrojenasyon. Hidrojenleşme.

 

Hydrogenating : Hidrojenleyici. Hidrojenlemek. Hidrojenle birleştirmek (kimya).

Glutamate dehydrogenase : Karaciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, gldh. normalde plazmada bulunmaz, karaciğer nekrozuna neden olan durumlarda plazma düzeyi yükselir. Glutamat dehidrogenaz. Gldh.

İngilizce Hydrogenated Türkçe anlamı, Hydrogenated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hydrogenated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alter : Değişiklik geçirmek. Değişmek. Başkalaşmak. Hadım etmek (hayvan). Başka türlü olmak. Hadım etmek. Değiştirmek. Kısırlaştırmak. Değişiklik yapmak.

Hydrogenates : Hidrojenat.

Change : Para bütünlemek. Aktarmak. Değişim. Değişikliğe gitmek. Değişiklik. Değiştirmek. Haline gelmek. Ufak para. Yer değiştirme. Değişime uğratmak.

Modify : Üzerinde değişiklik yapmak. Hafifletmek. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır. Değişmek. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Tamlamak. Değiştirmek. Değişiklik yapmak. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Biraz değiştirmek.

 

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenat.

Hydrogenating : Hidrojenleyici.

Hydrogenated synonyms : hydrogenize.

Hydrogenated zıt anlamlı kelimeler, Hydrogenated kelime anlamı

Dehydrogenate : Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek.