Hydrogenating türkçesi Hydrogenating nedir

Hydrogenating ingilizcede ne demek, Hydrogenating nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenating : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek.

Hydrogenation : Hidrojenleme. Hidrojenle birleştirme. Hidrojenle muamele etme (kimya). Hidrojenleşme. Doymamış yağ asitlerindeki çift karbon bağına hidrojen katılmasıyla aynı karbon atomuna sahip doymuş yağ asitlerinin elde edilmesi. Hidrojenlenme. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hidrojeni ayırma. Bir organik bileşiğin hidrojenle birleştirilmesi ya da moleküle hidrojen katılması süreci. Hidrojenasyon.

Hydrogenations : Hidrojenleşme. Hidrojenleme. Hidrojenle muamele etme (kimya). Hidrojeni ayırma. Hidrojenle birleştirme. Hidrojenasyon. Hidrojenlenme.

Dehydrogenation : Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Hidrojen giderme. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dehidrojenasyon.

Hydrogenate : Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenlemek.

Hydrogenates : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenat. Hidrojenlemek.

 

Hydrogenated : Hidrojenize. Hidrojen ile birleştirilmiş. Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenlenmiş. Hidrojene. Hidrojenlemek. Hidrojen eklenmiş.

Hydrogenase : Çoğu maddelerin indirgenmesi için hidrojen molekülünü kullanan enzim. Hidrojenaz.

Dehydrogenate : Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek.

Alcohol dehydrogenase : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrogenaz. Alkol dehidrojenaz.

İngilizce Hydrogenating Türkçe anlamı, Hydrogenating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hydrogenating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hydrogenate : Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek.

Chemical process : Kimyasal süreç. Kimyasalların sebep olduğu faaliyetler. Kimyasal işlem. Kimyasallar sebebiyle meydana gelen işlem. Kimyasal işleme.

Hydrogenated : Hidrojenlenmiş. Hidrojen ile birleştirilmiş. Hidrojene. Hidrojenize. Hidrojen eklenmiş.

Chemical change : Kimyasal değişim. Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme. Kimyasal değişme. Kimyasal değişiklik.

Chemical action : Kimyasal etki.

Hydrogenates : Hidrojenat.

Hydrogenating synonyms : hydrogenize.