Demand for explanation türkçesi Demand for explanation nedir

  • Açıklama isteği.
  • Açıklama talebi.

Demand for explanation ingilizcede ne demek, Demand for explanation nerede nasıl kullanılır?

Demand : Talep. İstek. Talep etmek. İstem. Zorlamak. Hak iddia etmek. Gerektirmek. Emretmek. Rağbet. Talepte bulunmak.

For : -e. -den dolayı. -dir. Yönünden. Şerefine. Adına. Dolayı. Namına. Diye. Süresince.

Explanation : Aydınlatma. İzah. Anlam. Anlamlandırma. Açıklama. Mana. Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içerimlerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma. Neden, yasa vb. aracılığıyla incelenen konunun özünü aydınlatmayı amaçlayan bilimsel inceleme aşaması ya da biçimi. Yorum.

Demand for foreign exchange : Uluslararası mal ve hizmet dışalımı, sermaye dışsatımı, tasarruf, arakazanç ve spekülasyon amaçlarıyla gerçek veya tüzel kişilerin değişik döviz kurlarından satın almak istedikleri yabancı para miktarı. Döviz istemi.

Demand for identification : Tanıma isteği.

Demand for labor : Emek istemi. Belirli bir dönemde emek istemini belirleyen diğer faktörler veri iken, değişik ücret düzeylerinde, firmaların çalıştırmak istedikleri emek süresi veya miktarı.

Demand for payment : Ödeme isteği. Ödeme talebi. Ödemenin talep edilmesi.

Demand for money : Bireylerin ve işletmelerin servetlerinin bir bölümünü yanlarında nakit para olarak tutmaları. Para istemek. Para istemi. Bir ekonomide iktisadi karar birimlerinin, belli bir dönemde işlem, değer saklama, spekülasyon gibi güdülerle ellerinde bulundurmak istedikleri para miktarı. Para talebi. İnsanların veya işletmelerin tutmak istedikleri para miktarı (ekonomi).

 

Demand for loanable funds : Ödünç verilebilir fon talebi. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde, farklı faiz oranlarından ödünç almak istedikleri fon miktarı. Ödünç verilebilir fon istemi. Ödünç verilebilir fonların talebi.

Speculative demand for money : Spekülatif amaçlı para talebi. İktisadi karar birimlerinin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olarak tahvil fiyatlarında ortaya çıkabilecek değişmelerden kaynaklanan olası sermaye kazançlarından yararlanabilmek veya sermaye kayıplarından kaçınabilmek amacıyla ellerinde bulundurmak istedikleri para miktarı. spekülasyon güdüsüyle para istemi, faizin ters yönlü bir fonksiyonudur. Spekülatif para talebi. Spekülasyon güdüsüyle para istemi.