Deniz suyu nedir, Deniz suyu ne demek

  • Bileşiminde değişik tuzlar ve gazlar bulunan su

Fransızca'da Deniz suyu ne demek?:

eau de mer

Deniz suyu hakkında bilgiler

Deniz suyu, denizlerde ve okyanuslarda bulunan su. Dünyadaki bütün okyanuslardaki ortalama tuzluluk yaklaşık %3.5'tur. Bu oran, her bir kilogram (ya da litre) deniz suyuda yaklaşık 35 gram çözünmüş tuz (çoğunluğu sodyum klorür iyonları olan Na+ ve Cl-) içeriğini belirtir. Deniz suyunun ortalama yoğunluğu su yüzeyinde 1.025 g/ml (1025 kg/m3)'dir. İçeriğindeki tuz taneciklerinin kütlesinden dolayı deniz suyunun yoğunluğu tatlı/saf suyun yoğunluğundan fazladır; (4oC sıcaklıkta 1.000 g/ml). Deniz suyunun donma noktası tuzluluktaki artışla orantılı düşer; %3.5 tuzluluk derecesinde yaklaşık -2oC'dir.

Deniz sularının büyük bir kısmı %3.1 ilâ %3.8 tuzluluk değerlerine sahip olsa da dünya üzerinde denizlerdeki tuzluluk oranı farklılık göstermektedir. Tuzlu su ile tatlı suyun karıştığı nehir ağızlarında veya buzulların erime bölgelerinde deniz suyu önemli ölçüde daha az tuzludur. En tuzlu açık deniz Kızıldeniz'dir. Aşırı buharlaşma, düşük yağış, denize karışan nehir suyunun azlığı ve kısıtlanmış su dolaşımı bu durumun başlıca sebepleridir. Lut Gölü gibi kapalı havza denizlerde ise tuzluluk kayda değer derecede daha fazladır.

 

Deniz yüzeyinde su yoğunluğu, suyun sıcaklığına ve tuzluluğuna bağlı olarak 1,020 - 1,029 kg/m3 arasında değişebilir. Okyanusun derinliklerinde çok yüksek basınç altında deniz suyunun yoğunluğu 1,050 kg/m3 veya daha yüksek değerlere ulaşabilir. Deniz suyunun pH değeri 7.5 ile 8.4 değerleri arasında sınırlıdır. Deniz suyunda ses hızı 1,500 m/s civarında olmakla birlikte sıcaklık, tuzluluk ve basınç ile değişir.

Deniz suyu ile ilgili Cümleler

  • Deniz suyu saydam değildir.
  • Bu cihaz deniz suyunu kolaylıkla içme suyuna çevirmeyi mümkün kıldı.
  • Deniz suyunu içemezsin çünkü su çok tuzlu.

Deniz suyu kısaca anlamı, tanımı:

Deniz : Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Bileşim : Bileşme işi. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip.

Değişik : Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Değiştirilmiş, muaddel. Farklı. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Tuzla : Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler. Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha. Tuzlak. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Gazla : "defol, git!" anlamında kullanılan bir söz.

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

 

Dünya : Dış, çevre, ortam. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun.

Orta : Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. İyi ile kötü arasındaki durum. Ne uzun ne kısa, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Ne büyük ne küçük, midi. Yeniçeri Ocağında tabur. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Orantı. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.

Deniz suyu buzu : Kuzey enlemlerde, —0.5 ile —2 derece arasında önce donarak sürekli bir örtü oluşturan, sonra da, sıcaklık ve akıntıların etkisiyle irili ufaklı parçalara bölünerek sürüklenen birkaç metre kalınlıkta buzlara verilen ad.

Diğer dillerde Deniz suyu anlamı nedir?

İngilizce'de Deniz suyu ne demek? : n. sea water, salt water