Derisi dikenliler nedir, Derisi dikenliler ne demek

Derisi dikenliler; bir hayvan bilimi terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. ekhinos: diken; derma: deri) Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumundan, ışınsal simetrili, larvaları iki yanlı simetrili, yer değiştirmeyi sağlayan su kanal sistemleri iyi gelişmiş, çoğu ayrı eşeyli, yumurtaları suda döllenen, gelişimlerinde başkalaşım gösteren bir alt filum.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sölomlu hayvanlardan ışınsal simetrili, yer değiştirmeyi sağlayan su kanal sistemleri iyi gelişmiş, çoğu ayrı eşeyli, yumurtalarını suya döken, gelişimlerinde başkalaşım gösteren bir şube.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Echinoderma), (Yun. ekhinos = diken, Yun.derma = deri) Sölomlu hayvanlardan ikincil-ağızlılar (Deuterostomia) filumunun bir alt-filumu. Işınsal bakışımlıdırlar (beş ışınlı). Lârvaları iki-yanlı bakışımlı olur. Su kanal sistemleri iyi gelişmiştir ve yer değiştirmeyi sağlar. Çoğu ayrı eşeylidirler. Yumurtalar suda döllenir. Gelişmede başkalaşma vardır. Deniz-laleleri (Crinoidea), deniz-yıldızları (Asteroidea), yılan-yıldızları (Ophiuroidea), denizkestaneleri (Echinoidea) ve deniz-hıyarları (Holothuroidea) olmak üzere beş sınıftan yapılmıştır.

 

İngilizce'de Derisi dikenliler ne demek? Derisi dikenliler ingilizcesi nedir?:

echinodermes

Osmanlıca Derisi dikenliler ne demek? Derisi dikenliler Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mukanfez-ül-cilt

Derisi dikenliler hakkında bilgiler

Derisi dikenliler ya da Echinodermata, su hayvanlarının bir kolu olan ve okyanusun tüm derinliklerinde bulunan omurgasız hayvanlar şubesidir. Sürünerek hareket ederler. Vücutlarının alt kısmında tüp ayak denilen yapılar bulunur. Vakum etkisiyle yüzeye yapışıp vücudu çekerek hareket sağlar. Aynı zamanda tüp ayaklar beslenme ve boşaltımda görevlidir. Tamamı denizlerde dağılım göstermektedir. Acı sularda rastlansa da, tamamen tatlı suda yaşayan hiçbir temsilcisi yoktur.

Kalker plakçılardan oluşan iç iskelete sahiptirler. Başsız ve segmentsizdirler. Larvalarına pluteus denir. Dolaşım sistemleri bu sınıfa özgü ambulakral sistemdir.

542 milyon yıl önce görülmeye başlayan ve bu gün yaklaşık 7.000 türü bulunan ve yaklaşık 13.000 türü yok olmuştur

Derisi dikenliler tanımı, anlamı:

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan.

 

Hayvan : At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Deri : Bu tabakadan yapılmış. Toplantı, düğün. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.

Dikenli : Dikenli olan. Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer). Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren.

Diken : Bu çıkıntıları çok olan bitki. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri.

Beşli : Beş ses veya beş müzik aracı için yazılan müzik eseri, kentet, kuintet. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde beş işareti bulunan kâğıt veya taş. Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan. Halk edebiyatında üçlemeli bir bende, konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin bağlanmasıyla oluşan manzume. Beş müzisyenin çaldığı caz orkestrası. Divan edebiyatında beş dizeli bölümlerden oluşmuş manzume, muhammes.

Bakışımlı : Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

Denizhıyarları : Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı, holotüritler (Holothurion).

Denizyıldızları : Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

Yılan : Sinsi ve hain. Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan.

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Derinlik : Karanlık, bilinmeyen dönem. Bir konunun veya durumun özü. Bulunulan yere göre uzakta olan yer. Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi. En duyarlı nokta. Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık. Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu.

Diğer dillerde Derisi dikenliler anlamı nedir?

İngilizce'de Derisi dikenliler ne demek? : n. echinoderm