Dil öğrenimi nedir, Dil öğrenimi ne demek

  • Bir dili öğrenme işi

Dil öğrenimi anlamı, tanımı:

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Bir : Sadece. Bir kez. Sayıların ilki. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan.