Dili bozuk nedir, Dili bozuk ne demek

Dili bozuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir dili doğru ve düzgün konuşamayan (kimse)
  • Küfürlü sözler söyleyen.

Dili bozuk anlamı, tanımı:

Bozuk : Kötümser, gergin, huzursuz, karışık. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ). Madenî para, bozuk para. Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı.

Düzgü : Norm.

Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konma işi. Konum.

Küfür : Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü.