Disapproval türkçesi Disapproval nedir

 • Kabul etmeme.
 • Beğenmeme.
 • Ayıplama.
 • Onaylamama.
 • Hoşnutsuzluk.
 • Reddetme.
 • Bir toplumsal kümede yaptırıma bağlanmış davranış ölçülerine aykırı düşen davranışlar karşısında kümece takınılan olumsuz yönde eleştirici ya da suçlayıcı tutum.
 • Uygun görmeme.
 • Kınama.
 • Tutumu ölçülen bireyin bir ölçek sınarını olumsuzlaması ya da sınarda dile getirilen görüşe katılmaması.
 • Sosyoloji alanında kullanılır.
 • Uygun görmeme onaylamama.
 • Doğru bulmama.
 • İtiraz.

Disapproval ile ilgili cümleler

English: He showed his disapproval by raising an eyebrow.
Turkish: Kaşını kaldırarak onaylamadığını gösterdi.

Disapproval ingilizcede ne demek, Disapproval nerede nasıl kullanılır?

Disapprovals : Hoşnutsuzluk. Uygun görmeme. Reddetme. Kınama. Onaylamama. Beğenmeme. İtiraz. Doğru bulmama. Kabul etmeme. Ayıplama.

Disapprove : Reddetmek. Tasvip etmemek. Onaylamamak. Uygun görmemek. Onamamak. Kabul etmemek. Karşısında olmak. Kınamak. Beğenmemek.

Disapprove of : Kabul etmemek. Beğenmemek. Doğru bulmamak. Uygun görmemek. Onaylamamak.

Disapproved : Onaylamamak. Karşısında olmak. Kınamak. Beğenmemek. Reddetmek. Uygun görmemek. Kabul etmemek.

Disapprover : Onaylamayan. Tasvip etmeme ifade eden kimse. Katılmayan.

Disapproving : Karşısında olmak. Onaylamamak. Tasvip etmemek. Kınamak. Uygun görmemek. Katılmama ifade etme. Onamamak. Reddetmek. Onaylamama. Kabul etmemek.

 

Disappropriate : Mülkten mahrum etmek. Malını zapt etmek. Mülkten yoksun bırakmak. Mülkünü istimlak etmek. Bir mülkü kamulaştırmak. Mülkiyetten ıskat etmek.

Disapprobation : Beğenmeyiş. Memnuniyetsizlik. Beğenmeme. Uygun bulmama. Uygun görmeyiş. Kınama. Benimsememe. Hoşnutsuzluk. Tasvip etmeme. Tenkit.

Disapprobatory : Tasvip etmeyen. Beğenmeyen. Uygun bulmayan. Ayıplayan. Onaylamayan.

Disapprovingly : Onaylamayarak. Beğenmeyerek. Reddederek.

İngilizce Disapproval Türkçe anlamı, Disapproval eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disapproval ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reprobation : Hoşgörmeme. Lanetlenme. Lanet.

Disavowal : Tanımama. İnkar. Tekzip. Ret. Red.

Condemning : Ayıplayan. Hüküm vermek. Kınamak. İstimlak etmek. Çarptırmak. Mahkum etmek. Suçlamak. El koymak.

Disaffiliation : Bölme. Kesme. Ayırma. İptal etme. Ayrılma. İlişiğini kesme.

Accusals : İtham. Suçlama.

Disfavor : İtibarsızlık. Hoşa gitmeme. Gözden düşmek. Beğenilmeme. Gözden düşürmek. Gözden düşme. Hoşlanılmama. Hoşlanmama.

Non acceptation : Bir ödeğin ilgisilince kabul edilmemesi.

 

Content : Öz. Memnun etmek. Hoşnut etmek. Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin yeni kelimeye getirdikleri anlam katkısı: ince/ince+lik, somur-/somur-t-/somur-t-kan; anla-/anla-t-/anla-t-ıl-a+bilmek; ayak+kabı, deve+dikeni hanım+eli vb. yukarıdaki kelimeleri oluşturan ögelerden her biri birer anlam yükü taşımaktadır. Doygun. Memnun kılmak. Kapsam. Bilgisayar, eğitim, gramer, sosyoloji alanlarında kullanılır. Mutlu. Bir şeyin içinde bulunan. konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü. bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular. konu.

Aversion : Nefret. Tiksinmek. Sevmeme. Nefret edilen şey. Tiksinme. İstikrah. Hiç hoşlanmama. İsteksizlik. İğrenç şey.

Disapproval synonyms : unfavorable judgment, disapprovals, disfavored, accusal, aesthetic, caviled, disfavour, disapprobations, adaptive behavior, cavils, discouragement, contradictions, subject matter, age group, dishonouring, brushoff, disavowals, animadverting, affection, discontentment, condemnation, antilogy, message, reflections, disfavors, discontentments, age grade, castigation, substance, dislike, discontent, condemnations, acclimatation.

Disapproval zıt anlamlı kelimeler, Disapproval kelime anlamı

Approval : Uygun bulma. Onaylama. Onay. Resmi izin. Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yargıyı olumlaması ya da ilgili görüşe katılması. Tasvip. Onama.

Liking : Sevgi. Beğenme. Meyil. İlgi. Zevk. Hoşlanma. Alaka. Sempati. Beğeni. Sevme.

Approbation : Övgü. Resmi izin. Onaylama. Beğenme. Tasdik. Onay. Takdir. Uygun bulma. Onama. Tasvip.

Disapproval antonyms : encouragement.

Disapproval ingilizce tanımı, definition of Disapproval

Disapproval kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Dislike. Adverse judgment. Disapprobation. Censure.