Discrete choice model türkçesi Discrete choice model nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kesikli seçim modeli.

Discrete choice model ingilizcede ne demek, Discrete choice model nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Soyut. Farklı. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Ayrılmış. Belirli. Münferit. Kesikli. Göze çarpan. Ayrık. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır.

Choice : Seçiş. Üstün. Elit. Seçkinler. Kaliteli. İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih. Bk. yeğlenme değergesi. Güzide. Seçilmiş kişi veya şey. Çekim.

Model : Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kalıbını çıkarmak. Yaratmak (çamur veya mum vb'nden heykel). Modellemek. Model. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı. Taslam. Mankenlik yapmak. Tip.

Choice models : Seçim modelleri.

Binary choice models : İkili seçim modelleri.

Qualitative choice model : Nitel seçim modeli.

Ordered choice models : Sıralı seçim modelleri.

İngilizce Discrete choice model Türkçe anlamı, Discrete choice model eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Discrete choice model ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Discrete choice model synonyms : abc method, a error, a posteriori analysis, a level, a priori probability, abadir test.