Discrete field türkçesi Discrete field nedir

Discrete field ingilizcede ne demek, Discrete field nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Farklı. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Kesikli. Belirli. Soyut. Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar). Aralıklı. Ayrılmış. Ayrı. Ayrık.

Field : Çerçevenin en üst satırından en alt satırına kadar yatay taramanın tümü. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik. Sahaya çıkarmak. Saha. Sahaya çıkarmak (bir spor takımını). Tarla. Otlak. Ayaktopu oyununun oynandığı, uzunluğu en az 90, en çok 120, genişliği ise en az 45, en çok 90 m. olan toprak ya da çimle kaplı düz yer. Top atmak (kriket). Cevaplandırmak.

Discrete choice model : Kesikli seçim modeli.

Discrete data : Ayrık veri. Damgalarla gösterilen veri. Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kesikli veri.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.